Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Đơn Dương In trang
21/07/2020 08:13 SA
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt giúp đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện bản thân, thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên và cấp ủy giao. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.
 

Sinh hoạt chi bộ ở TDP Nghĩa Lập 3 - TT Thạnh Mỹ với nhiều nội dung quan trọng được các đảng viên đưa ra thảo luận, bàn bạc, phát huy tính dân chủ
Sinh hoạt chi bộ ở TDP Nghĩa Lập 3 - TT Thạnh Mỹ với nhiều nội dung quan trọng được các đảng viên đưa ra thảo luận, bàn bạc, phát huy tính dân chủ

Xuất phát từ vai trò quan trọng đó, Huyện ủy Đơn Dương đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thường xuyên sâu sát cơ sở, củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
Hiện nay, Đảng bộ huyện Đơn Dương có 46 TCCSĐ (32 chi bộ cơ sở, 14 đảng bộ cơ sở); 195 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Toàn huyện có 2.476 đảng viên, 284 đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X), ngày 6/7/2018 Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Sau đó, ngày 1/11/2018 Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng cụ thể hóa bằng Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU và Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QĐi/TU lượng hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng của một buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ.
 
Từ các Kết luận, Chỉ thị, Hướng dẫn, Quy định nêu trên, Huyện ủy Đơn Dương đã kịp thời triển khai đến các TCCSĐ, chi bộ trực thuộc, đảng viên và đã có văn bản gửi các TCCSĐ về việc dự sinh hoạt Đảng và kiểm tra chi bộ; quyết định thành lập Tổ công tác dự sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở; công văn về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề gửi đến các TCCSĐ trong toàn huyện. 
 
Qua đó, các chi bộ đã thực hiện nghiêm túc quy định về tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng; hầu hết các chi bộ đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt, cụ thể như tại Đảng bộ thị trấn Thạnh Mỹ, các chi bộ sinh hoạt từ ngày 5 đến ngày 10 hằng tháng. Đảng viên tham gia sinh hoạt đạt tỷ lệ cao, trên 95%; 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề. Hàng tháng, các chi bộ thực hiện việc giao ban theo hình thức sinh hoạt chi bộ mở rộng để kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch sinh hoạt toàn khóa.
 
Nội dung sinh hoạt đã có sự cải tiến, thiết thực hơn. Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ dành thời gian để thông tin tình hình thời sự nổi bật ở địa phương, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đánh giá tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Trong sinh hoạt, chi bộ đã phát huy dân chủ thảo luận, quyết định những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và quyền của đảng viên. 
 
Các chi bộ ở xã, thị trấn, tập trung vào các vấn đề về giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải ở khu vực nông thôn, phòng chống dịch bệnh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chi bộ cơ quan như trường học bàn các vấn đề về nâng cao đạo đức nhà giáo, về chất lượng dạy và học.
 
Việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt được nhiều chi ủy, bí thư chi bộ quan tâm; các kết luận, nghị quyết của chi bộ được đa số đảng viên đồng tình. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại với cán bộ lãnh đạo các xã, thị trấn, bí thư, đảng bộ cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở để có biện pháp giải quyết kịp thời.
 
Sinh hoạt theo chuyên đề bước đầu được chú trọng với nhiều nội dung phong phú, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua sinh hoạt chi bộ chuyên đề, cấp ủy nắm bắt được tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên, để từ đó có biện pháp khắc phục, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
Công tác chuẩn bị sinh hoạt đã được chi ủy chú trọng, các chi ủy đã tiến hành hội ý hoặc bí thư thống nhất với lãnh đạo đơn vị về nội dung sinh hoạt, về đánh giá thực hiện nhiệm vụ trong tháng và đề ra nhiệm vụ tháng tiếp theo; thông báo thời gian, địa điểm sinh hoạt đến các đảng viên. Năng lực điều hành sinh hoạt của chi ủy, bí thư chi bộ được nâng lên; đa số các đồng chí bí thư có kinh nghiệm, có kỹ năng xử lý tình huống, biết lắng nghe ý kiến của đảng viên.
 
Đồng chí Trương Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đơn Dương cho biết: Thời gian tới, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Đơn Dương, các chi bộ cần thực hiện duy trì nề nếp sinh hoạt chi bộ, quản lý chặt chẽ số lượng đảng viên. Lựa chọn và chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt. Nâng cao chất lượng điều hành và ý thức của đảng viên trong tham gia sinh hoạt; trong sinh hoạt, người điều hành cần bảo đảm tính dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở, chân thành để phát huy tính sáng tạo của đảng viên, hướng đảng viên tập trung vào những vấn đề trọng tâm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, cấp ủy cấp trên cử cán bộ về trực tiếp tham gia sinh hoạt ở cơ sở; thường xuyên nhắc nhở, phê bình những chi bộ sinh hoạt không đều; khuyến khích, động viên những điển hình tiên tiến.
 
ĐỨC TÚ (http://baolamdong.vn)
Lượt xem: 3.045
Thống kê truy cập
  • 001497195
  • Đang online: 29
  • Trong tuần: 7.368
  • Trong tháng: 101.723
  • Trong năm: 761.803