Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cơ cấu tổ chức In trang
01/10/2019 10:58 SA

Lãnh đạo Ban Tổ chức 

Số TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

Số Điện Thoại

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  Fax : 3540 090

1

- Nguyễn Trọng Ánh Đông

Trưởng ban

0913736797

2

- Nguyễn Tiến Dũng

P. Trưởng ban Thường trực

0908540054

3

- Nguyễn Quốc Kỳ

Phó Trưởng ban

0918371112

4

- Vũ Quang Lâm

Phó trưởng Ban 0903780978

5

- Phạm Hữu Toàn

Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

0913006012

6

- Nguyễn Thanh Hải

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0989971279

7

- Nguyễn Hữu Khuyến

Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng-Đảng viên

0912008589

8

- Lục Hoàng Hùng

Phó Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

02633907349

9

- Lê Quang Viên

Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

0945869789
10 - Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Phó Trưởng phòng BVCTNB& Tổng hợp

0948636869
       

Các đơn vị trực thuộc:

  • Phòng Tổ chức - Cán bộ.
  • Phòng Tổ chức đảng - đảng viên.
  • Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ & Tổng hợp.

Biên chế:

Số cán bộ, công chức hiện nay 22 người.

Lượt xem: 6.989