Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng 11/1, tại huyện Di Linh, cụm thi đua số 1 ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2023 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Xem thêm
Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua số 3, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động phối hợp tham mưu quán triệt, tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của các cấp ủy đảng. Trọng tâm là nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, gắn với lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở... Việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, toàn Cụm đã đạt được một số kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Xem thêm
Đánh giá tình hình KT-XH năm 2018, trong 19 chỉ tiêu phấn đấu, có 6 chỉ tiêu vượt và 12 chỉ tiêu đạt từ 100%; kết quả này thể hiện rõ nét nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân huyện Đức Trọng. Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh giữ vai trò quyết định… Xem thêm
Thống kê cho thấy, toàn thành phố Đà Lạt hiện có 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 24 Đảng bộ cơ sở (gồm 403 chi bộ trực thuộc) và 37 chi bộ cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Xem thêm

Thống kê truy cập
  • 002526124
  •  Đang online: 53
  •  Trong tuần: 849
  •  Trong tháng: 35.136
  •  Trong năm: 365.259