Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đà Lạt: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở Đảng In trang
19/11/2018 12:00 SA

Thống kê cho thấy, toàn thành phố Đà Lạt hiện có 61 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, trong đó có 24 Đảng bộ cơ sở (gồm 403 chi bộ trực thuộc) và 37 chi bộ cơ sở. Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 22 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Ban Tổ chức (BTC) Thành ủy Đà Lạt đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 172 về “kế hoạch phát triển đảng viên và thành lập các chi bộ tổ dân phố chưa có đảng viên, còn sinh hoạt ghép”. 

Năm 2011, Đà Lạt thực hiện chia tách 83 khu phố để thành lập mới 225 tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Sau khi thực hiện chia tách, Đà Lạt có 249 tổ dân phố, thôn, trong đó có 236 thôn, tổ dân phố đủ điều kiện thành lập chi bộ, 12 chi bộ sinh hoạt ghép, 3 tổ dân phố chưa có đảng viên. Trước tình hình đó, BTC Thành ủy Đà Lạt đã tham mưu cho BTV Thành ủy về việc xóa tổ dân phố trắng đảng viên và tách các chi bộ sinh hoạt ghép thành chi bộ sinh hoạt độc lập, nhằm tập trung củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở ở khu dân cư. Kết quả, đến cuối tháng 10/2013, toàn thành phố đã có 249/249 tổ dân phố, thôn có chi bộ, đạt 100%, thành lập được 25 chi bộ tổ dân phố, thôn.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khu dân cư, BTC Thành ủy Đà Lạt tiếp tục tham mưu triển khai Kết luận 246 ngày 22/11/2012 của BTV Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư bằng nhiều biện pháp như: Tiến hành khảo sát, phát phiếu thăm dò đến từng đảng viên, từng chi bộ ở khu dân cư để đảng viên có ý kiến đánh giá về chất lượng sinh hoạt chi bộ hiện nay. Thành lập các đoàn công tác về dự sinh hoạt ở một số chi bộ và kịp thời chỉ đạo triển khai cho các chi bộ sinh hoạt chuyên đề để tham luận, thống nhất các nội dung và biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, làm rõ những mặt còn hạn chế trong sinh hoạt để đề ra biện pháp khắc phục và nâng cao chất lượng. Qua khảo sát cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong chất lượng sinh hoạt chi bộ là do đảng viên chưa nắm vững các chỉ thị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, từ đó chưa có cách vận dụng, cụ thể hóa một cách phù hợp, rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với các tổ chức trong hệ thống chính trị. BTC Thành ủy Đà Lạt phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy cung cấp thông tin, tài liệu về thời sự, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên, cấp ủy viên, nâng cao trách nhiệm, khả năng điều hành, lãnh đạo của bí thư chi bộ. Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện tốt việc phân công, quản lý, giáo dục đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá khen thưởng và xử lý vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên. 

Trong năm 2013, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra nghiệp vụ công tác Đảng đối với 8 Đảng ủy khối phường, xã; 16 chi bộ tổ dân phố, thôn. Tham mưu Thành ủy kiểm tra 5 TCCS Đảng về thực hiện công tác cán bộ, 5 TCCS Đảng về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhờ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên, nên chất lượng, hiệu quả hoạt động từng bước được nâng lên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCS Đảng đã thể hiện rõ hơn. Năm 2013, Đảng bộ thành phố Đà Lạt có 47/61 TCCS Đảng trong sạch vững mạnh, chiếm tỷ lệ 77%. Kết nạp được 189 đảng viên, đạt 108%. Có 14% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 74% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 0,5% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.  

Trao đổi về giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực, lãnh đạo sức chiến đấu của TCCS Đảng và đảng viên, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt cho biết: Ban Tổ chức Thành ủy Đà Lạt đã tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ - công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm về số lượng và chất lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ cơ bản đảm bảo theo quy định. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp cơ sở và thành phố theo kế hoạch hoàn thành trước tháng 2 năm 2014. Bên cạnh đó, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ rất được chú trọng. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ, hàng năm BTC đều triển khai cho các cấp ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ tự đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Đối với cán bộ cơ sở, nếu mỗi cán bộ tự đào tạo, có bằng đại học được hỗ trợ 5 triệu đồng, nhằm khuyến khích, nâng cao trình độ cho cán bộ cơ sở. Trong năm qua, đã cử 8 đồng chí đi học cao cấp chính trị, 51 đồng chí đi học trung cấp chính trị, cử 20 cán bộ chủ chốt xã, phường học lớp bồi dưỡng năng lực lãnh đạo… Chính nhờ làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nên chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ chung của thành phố đặt ra, góp phần xây dựng Đà Lạt ngày càng vững mạnh.

Nguyệt Thu – Lâm Đồng Online

Lượt xem: 927

Thống kê truy cập
  • 002390168
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 7.433
  •  Trong tháng: 36.853
  •  Trong năm: 229.303