Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lạc Dương nhìn lại công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 In trang
31/08/2020 07:08 SA

Huyện ủy Lạc Dương vừa tổng kết công tác đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, đánh giá những kết quả đạt được cũng như hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới để sớm đưa Nghị quyết của Đại hội đi vào cuộc sống. 

Các đại biểu nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Các đại biểu nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đảng bộ huyện Lạc Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành việc tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Đối với các tổ chức cơ sở đảng, việc tổ chức đại hội đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong Đảng. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội thực hiện đầy đủ các nội dung; không khí trong đại hội dân chủ, tập trung, đảm bảo nguyên tắc, từ đó tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới đủ số lượng, đúng định hướng cơ cấu. Toàn Đảng bộ huyện có 35 tổ chức cơ sở đảng đã tiến hành đại hội, đạt tỷ lệ 100%, trong đó có 10 đảng bộ và 25 chi bộ cơ sở. Có 3 tổ chức cơ sở đảng tiến hành đại hội điểm, thí điểm; trong đó, Đảng bộ xã Đạ Sar và Chi bộ Nông nghiệp tổ chức Đại hội điểm rút kinh nghiệm, Đảng bộ xã Lát tổ chức Đại hội thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy. 
 
Đối với đảng ủy các xã, thị trấn, việc chuẩn bị nhân sự khóa mới gắn với việc chuẩn bị nhân sự lãnh đạo HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tất cả đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến hành bầu cử cấp ủy theo hình thức bầu có số dư, trong đó tỷ lệ số dư cao nhất là 33,3% và tỷ lệ số dư thấp nhất là 13,3%. Đại hội cấp cơ sở thảo luận thống nhất cao với số lượng, cơ cấu và danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị, không có ứng cử, đề cử bổ sung. Chất lượng cấp ủy đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện và nâng cao hơn nhiệm kỳ trước.
 
Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 trên các lĩnh vực, từ đó xây dựng nội dung văn kiện trình Đại hội. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh chủ chốt của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; luân chuyển, điều động, sắp xếp một số vị trí trước thềm Đại hội; đồng thời, căn cứ các quy định, hướng dẫn và tình hình, điều kiện nguồn nhân sự thực tế của địa phương để tiến hành xây dựng Đề án nhân sự trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, cơ cấu. Trên cơ sở Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt, Đại hội đã tiến hành nghiên cứu, thảo luận và tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XI gồm 38 đồng chí, để khuyết 1 đồng chí (sẽ bổ sung sau Đại hội). Trong đó, cấp ủy viên tái cử 29 đồng chí và lần đầu tham gia cấp ủy 9 đồng chí; cấp ủy viên trẻ 5 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,15%; cấp ủy viên nữ 5 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,15%; cấp ủy viên người dân tộc thiểu số 5 đồng chí, đạt tỷ lệ 13,15%. 
 
Theo Huyện ủy Lạc Dương, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đại hội Đảng các cấp ở địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó, Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội ở một số tổ chức cơ sở đảng thiếu những giải pháp cụ thể, các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội chưa thể hiện nổi bật khâu đột phá của địa phương, đơn vị; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, một số nội dung còn trùng lặp với Báo cáo chính trị. Công tác tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào văn kiện của một số tổ chức cơ sở đảng chưa kịp thời, chất lượng, hiệu quả chưa cao, nhất là ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các xã. Một số cấp ủy chưa nắm vững quy trình, cơ cấu, điều kiện, tiêu chuẩn cấp ủy viên, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy, do đó việc xây dựng Đề án nhân sự còn một số hạn chế nhất định. Bên cạnh đó, phương án nhân sự Ban Thường vụ Huyện ủy số dư chưa đảm bảo tỷ lệ theo quy định, chỉ đạt 9,1% (quy định từ 10 - 15%); còn giới thiệu nhân sự ngoài danh sách để Đại hội xem xét bầu bổ sung 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên; tỷ lệ cấp ủy viên nữ tham gia Ban Chấp hành khóa mới đạt 13,15% là chưa đạt theo quy định từ 15% trở lên…
 
Xác định rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan của những tồn tại, hạn chế trong công tác đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Huyện ủy Lạc Dương đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới. Trong đó, hoàn thiện các dự thảo văn kiện; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, kịp thời xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, đề án, kế hoạch đã xác định để sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả của Đại hội rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để kịp thời nắm bắt tinh thần, quan điểm đổi mới, phát triển của Đại hội, nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, Nhân dân, từ đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ.
 
VIỆT HÙNG (theo http://baolamdong.vn)
Lượt xem: 610
Thống kê truy cập
  • 002419390
  •  Đang online: 64
  •  Trong tuần: 1.333
  •  Trong tháng: 6.648
  •  Trong năm: 658.609