Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng xây dựng chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên In trang
26/01/2019 12:00 SA

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, Lâm Đồng luôn nỗ lực vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt là xây dựng đạo đức cán bộ, đảng viên trên nền tảng đạo đức cách mạng gắn với đặc thù văn hóa, lối sống của vùng đất Nam Tây Nguyên mà cốt lõi là: Nói đi đôi với làm.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Huyện Đam Rông
Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc tại Huyện Đam Rông

Nói đi đôi với làm

Đảng bộ tỉnh xác định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tỉnh được xây dựng trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh là “Trung với nước, hiếu với dân”; yêu thương con người; sống có tình, có nghĩa; là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; là tinh thần đoàn kết. Tất cả được cụ thể hóa bằng công việc hướng đến mục tiêu xây dựng Lâm Đồng giàu mạnh, văn minh. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tự xây dựng các chuẩn mực đạo đức, phù hợp với đặc thù công việc; đồng thời tổ chức các hoạt động thiết thực để đạo đức cách mạng ngấm vào tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên. Điển hình như: Tổ chức chào cờ và sinh hoạt dưới cờ vào sáng thứ 2 hàng tuần của các cơ quan hành chính và cơ quan khối Đảng, đoàn thể trong tỉnh. Chương trình “Ngày thứ 7 vì dân”; “Ngày thứ bảy vì nông thôn mới” của Huyện ủy Di Linh. “kiểm điểm dưới cờ” của Huyện ủy Đam Rông và nhiều chương trình, hành động khác như “Nêu tên bảng vàng” của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng; “Mỗi ngày làm một việc tốt, có ích” của Huyện uỷ Cát Tiên; “Ngày chủ nhật vì môi trường” của Huyện uỷ Đạ Huoai; xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; 06 chuẩn mực đạo đức của Ngành Tuyên giáo tỉnh. Nhiều cơ quan, đoàn thể đã cụ thể hóa các nội dung thành các chuẩn mực ngắn gọn, như “5 xây, 5 chống”, “5 nên, 5 không nên”…. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh có các phong trào: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Đơn vị huấn luyện giỏi”, “Ngành hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”… của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh; phong trào “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”,“CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” của Đảng ủy Công an tỉnh. Tất cả những việc làm trên đều có ý nghĩa sâu sắc trong việc xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh...

Người có đạo đức cách mạng phải là người gắn bó mật thiết, hoà mình với quần chúng; tin, hiểu, lắng nghe quần chúng; đặc biệt là phải gương mẫu trước quần chúng về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân công các đồng chí trong Thường vụ, phụ trách địa bàn để bám sát cơ sở. Định kỳ, đột xuất các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp xuống cơ sở, bám dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc phát sinh; lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm, tổ chức đối thoại với nhân dân, chỉ đạo giải quyết tại chỗ. Tỉnh cũng đã ban hành Quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chỉ thị “không uống rượu, bia trong giờ làm việc và buổi trưa các ngày làm việc”, vừa tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, vừa giữ hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong mắt nhân dân... Các quy định trên đã được đông đảo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc, được nhân dân đồng tình, xã hội đánh giá cao.

Ngoài ra, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên không tách rời những phẩm chất mang tính đặc thù của Đà Lạt, Lâm Đồng. Trong đó, các phẩm chất đã trở thành thương hiệu như hiền hòa, thanh lịch, mến khách… được vận dụng thành những quy chuẩn trong đạo đức công sở, trong các mối quan hệ xã hội, song hành cùng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị đầu tuần 01
Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chính trị đầu tuần 01

Quy chuẩn nào cho đạo đức cán bộ, đảng viên?

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh còn những bất cập, cần tiếp tục đổi mới, điều chỉnh. Đáng lưu ý là bất cập giữa thực tiễn và lý luận trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; sự lỏng lẻo trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của tổ chức Đảng các cấp; tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường cùng sự chống phá của các thế lực thù địch; sự thiếu ý thức trong việc tự tu dưỡng, tự rèn luyện về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực chậm được ngăn chặn, đẩy lùi triệt để; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng chưa nghiêm,... những yếu tố đó tác động không nhỏ đến vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong việc xây dựng Đảng về đạo đức. Vì vậy, việc xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong tỉnh thời gian tới là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số vấn đề sau:

Thường xuyên giám sát lối làm việc của cán bộ, đảng viên, cương quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; gắn việc thực hành đạo đức của cán bộ, đảng viên đã được chuẩn hóa trong từng cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; tiếp tục duy trì mô hình chào cờ và sinh hoạt chính trị sáng thứ hai, đây là việc làm hữu hiệu trong phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức đảng, trách nhiệm đảng viên trong sinh hoạt đảng, tự phê bình và phê bình đúng bản chất “ta vì đồng chí, đồng chí vì ta; tất cả chúng ta đều vì Đảng, vì dân”; sống trung thực, nghĩa tình.

Xây dựng bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở: “Liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”; cán bộ, công chức, viên chức: Liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì nhân dân.

Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, xây dựng tác phong gần dân, trọng dân, tận tuỵ phục vụ lợi ích nhân dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm.

Vận dụng những nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu, đa dạng của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh để từng bước hoàn thiện các giá trị chuẩn mực về đạo đức cán bộ, đảng viên Lâm Đồng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Đạo đức của Đảng ta là đạo đức cách mạng”. Điều đó cho thấy xây dựng đạo đức trong Đảng là vấn đề tồn vong của đảng cầm quyền. Thời gian tới, Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những giá trị đạo đức đã thực hiện, đồng thời điều chỉnh, bổ sung các nội dung phù hợp, hoàn thiện việc quy chuẩn đạo đức cách mạng để tất cả cán bộ, đảng viên trong tỉnh thực hiện.

Văn Tòa

Lượt xem: 1.751
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002294675
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 2.464
  •  Trong tháng: 9.168
  •  Trong năm: 133.810