Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Công bố và lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 In trang
16/09/2020 07:06 SA

(LĐ online) - Ngày 14/9/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản số 4685-CV/TU về việc triển khai thực hiện việc công bố và lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 96-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 4300-CV/TU ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ngày 14/9/2020, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có văn bản số 4685-CV/TU về việc triển khai thực hiện việc công bố và lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 15/9/2020 đến ngày 28/9/2020 và được thực hiện bằng 02 hình thức gồm:
 
- Nhân dân góp ý trực tiếp trên hệ thống thông tin điện tử (trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng - www.lamdong.gov.vn hoặc bằng email gửi về địa chỉ: bbt@lamdong.gov.vn).
 
- Nhân dân góp ý bằng văn bản gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng
 
Báo Lâm Đồng điện tử đăng toàn văn Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để Nhân dân tiện theo dõi và góp ý.