Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Hỏi về lý lịch đảng viên 09/10/2019 Qua rà soát hồ sơ đảng viên, Chi bộ tôi có đảng viên sai lệch về thông tin ngày, tháng, năm sinh như sau:

Đảng viên A có ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ cán bộ và hồ sơ đảng viên đều là ngày 30-2-1984 (theo giấy khai sinh gốc). Tuy nhiên, do tháng 2 hằng năm không có ngày 30 nên khi phát hiện sai sót, đảng viên đã về địa phương đề nghị kiểm tra, xác minh và được cấp lại giấy khai sinh mới với ngày sinh là ngày 30-1-1984.

Xin hỏi, đối với trường hợp nêu trên, cấp ủy có thẩm quyền phải xem xét việc sửa chữa, điều chỉnh ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ cán bộ, hồ sơ đảng viên như thế nào cho đúng với các quy định hiện nay của Đảng, Nhà nước?
Trả lời Thời gian trả lời: 09/10/2019 03:27 CH

Do sơ suất của tập thể, cá nhân khi lập hồ sơ cán bộ, đảng viên theo ngày 30-2-1984 (không có trong thực tế). Nay đã được cơ quan có thẩm quyền cấp lại giấy khai sinh mới là ngày 30-1-1984 (chỉ thay đổi ngày, tháng sinh cho phù hợp, không thay đổi năm sinh), thì cấp ủy, cơ quan quản lý cán bộ có thẩm quyền thực hiện việc sửa ngày, tháng sinh của đảng viên A theo giấy khai sinh mới được cấp lại theo trình tự, thủ tục quy định hiện hành.

Thống kê truy cập
  • 002525883
  •  Đang online: 63
  •  Trong tuần: 608
  •  Trong tháng: 34.895
  •  Trong năm: 365.018