Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Nhiều điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị In trang
09/11/2023 08:47 SA

Ngày 9/11, đồng chí Phạm Hữu Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ trì điều hành Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh.

Đồng chí Phạm Hữu Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điều hành hội nghị
Đồng chí Phạm Hữu Toàn - Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì điều hành hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức tuyến tại 18 điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện và trực tuyến đến cấp xã đối với các huyện Lạc Dương, Bảo Lâm và Cát Tiên. Tham dự có lãnh đạo huyện ủy, thành ủy, ban tổ chức huyện ủy, thành ỉu, các phòng, ban liên quan.

Tham dự tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy có lãnh đạo Ban Tổ chức, Sở Nội vụ, Đại học Đà Lạt, Viện Nghiên cứu hạt nhân...

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 26-QĐ/TW, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 27-QĐ/TW, ngày 03/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Ngoài ra, các đại biểu tại các điểm cầu sẽ cho ý kiến góp ý đối với dự thảo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Các đại biểu thảo luận và trao đổi, đề xuất, kiến nghị, cơ quan chức năng giải đáp các thắc mắc.

Cụ thể, có nhiều điểm mới trong nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Quy định nêu rõ: Ban thường vụ đảng ủy cơ sở tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tại hội nghị đảng ủy cơ sở. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể theo mẫu của Quy định số 26-QĐ/TU và lấy ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân có liên quan. Dự thảo báo cáo kiểm điểm gửi trước cho các thành viên tham gia hội nghị kiểm điểm ít nhất trước 3 ngày tổ chức kiểm điểm.

Đối với những chi bộ có tổ đảng thì có thể kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả với chi bộ. Cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ thì chỉ đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ở nơi giữ chức vụ cao nhất (chức danh, chức vụ cao nhất được xác định theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và phân cấp quản lý cán bộ).

Các đại biểu dự hội nghị
Các đại biểu dự hội nghị

Trường hợp cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh, chức vụ mà chức danh, chức vụ tương đương nhau thì đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ở nơi có thời gian công tác nhiều hơn.

Đối với những cán bộ giữ nhiều chức vụ lãnh đạo, quản lý, ngoài kiểm điểm ở 2 nơi (ở chi bộ nơi sinh hoạt và tập thể lãnh đạo, quản lý nơi làm việc) còn phải kiểm điểm thêm ở nơi khác theo quy định.

Đối với đánh giá, xếp loại tổ chức đảng ở cơ sở: Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tự đánh giá, xếp loại chất lượng, báo cáo trình đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định. Đảng ủy cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các chi bộ trực thuộc, báo cáo ban thường vụ cấp ủy cấp trên trực tiếp. Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở trực thuộc. Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại các tổ chức đảng trực thuộc (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở), báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (và Ban Tổ chức Tỉnh ủy) theo quy định.

NGUYỆT THU

https://baolamdong.vn/

http://lamdongtv.vn/tin-tuc-n20646/thoi-su-toi-09112023.html

Lượt xem: 756

Thống kê truy cập
  • 002525861
  •  Đang online: 54
  •  Trong tuần: 586
  •  Trong tháng: 34.873
  •  Trong năm: 364.996