Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Dấu ấn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng In trang
09/01/2024 08:21 SA

Năm 2023 khép lại với rất nhiều thành tựu mà ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đạt được, khẳng định dấu ấn và cho thấy sự “đổi mới, sáng tạo” không ngừng. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra. Để giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, bạn đọc và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ hơn về kết quả này, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy về nội dung này. 

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 về công tác tổ chức xây dựng Đảng

• PV: Thưa đồng chí, những thành tựu căn bản trong năm 2023 cho thấy sự “đổi mới, sáng tạo” không ngừng của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh, vậy đồng chí cho biết những thành quả nổi bật cơ bản đó là gì?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông

• Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, với tinh thần “Chủ động, linh hoạt, thích nghi, kịp thời, sâu sát, quyết liệt”, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã bám sát chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tích cực tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu, triển khai hoàn thành xuất sắc 45/45 nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và 50 nhiệm vụ phát sinh được cấp ủy, Ban Thường vụ và thường trực cấp ủy giao; đề nghị bổ sung 9 nhiệm vụ, góp phần quan trọng làm chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó nổi bật đó là:

Chủ động, kịp thời quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Kịp thời tham mưu rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng. Qua đó đã tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt, những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa cơ quan Đảng và cơ quan hành chính Nhà nước. 

Thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, như: Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên”, sau hội nghị đã ban hành Thông báo Kết luận số 595, ngày 21/8/2023 để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh; tham mưu ban hành Kế hoạch số 97, ngày 8/11/2023 về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Nhờ đó, công tác phát triển đảng viên có sự chuyển biến tích cực từ sau khi tổ chức hội nghị: tỷ lệ kết nạp đảng viên từ 27,4% (số liệu ngày 20/6/2023), Đến cuối tháng 12 đạt tỷ lệ 100%; các cấp ủy đã chú trọng công tác phát triển đảng viên là học sinh, sinh viên (cụ thể: hơn 30 năm phát triển 9 học sinh, thì riêng năm 2023 phát triển đảng được 14 học sinh) và phát triển đảng viên làm việc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước được 3 trường hợp. 

Tham mưu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong công tác cán bộ như: Mạnh dạn phân cấp quản lý cán bộ và việc cho chủ trương thực hiện quy trình cán bộ, qua đó rút ngắn thời gian, quy trình, giúp việc thực hiện quy trình kiện toàn công tác cán bộ của các cơ quan, địa phương, đơn vị, thuận lợi, kịp thời hơn (trước đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương 1 tháng/1 lần thì hiện nay Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương 1 tuần/1 lần). Triển khai có hiệu quả phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (gọi tắt là OMS), đã nhập được 4.460 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý từ cấp huyện trở lên; thực hiện có hiệu quả việc áp dụng thí điểm (rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử) không sử dụng văn bản giấy thông qua phần mềm OMS. Ban hành Quy trình xử lý văn bản đi và đến và 3 bộ thủ tục về công tác cán bộ, tổ chức Đảng - đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ để từng bước đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Công tác tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể năm 2023 có nhiều đổi mới, mạnh dạn thí điểm tổ chức thi phỏng vấn đối với vị trí tuyển dụng công chức làm công tác Đoàn; công tác kiểm tra sát hạch được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tổ chức, sắp xếp cán bộ cho các địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, làm việc, nắm tình hình để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về công tác tổ chức xây dựng Đảng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, như thành lập 4 Tổ để kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chuyển đổi vị trí công tác, hướng dẫn về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại 18/18 đơn vị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng: Phối hợp tham mưu và phát động kế hoạch thông tin tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng); làm việc với các cơ quan báo, đài tăng cường lượng tin, bài tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động website của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

Việc thực hiện mô hình mới, cách làm sáng tạo theo Kết luận số 14 của Bộ Chính trị bước đầu đã phát huy sự tìm tòi, sáng tạo, suy nghĩ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Đến nay có 32 đơn vị gửi báo cáo thực hiện 56 mô hình; Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang phối hợp thẩm định đánh giá chọn 4 mô hình tiêu biểu tuyên truyền nhân rộng... 

Ghi nhận những kết quả nêu trên, năm 2023, Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Trưởng ban được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, đồng chí Phó Trưởng ban được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh. Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự kiến đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên họp giao ban triển khai đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ kịp thời
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thường xuyên họp giao ban triển khai đôn đốc các phòng thực hiện nhiệm vụ kịp thời

• PV: Bên cạnh những kết quả nổi bật, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức không nhỏ và cả những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, vậy xin đồng chí cho biết những tồn tại, khó khăn đó là gì?

• Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông: Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2023, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh vẫn còn những hạn chế, tồn tại đó là: Hiệu quả công tác trên một số lĩnh vực chuyển biến còn chậm, chưa như mong muốn, như: Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ một số loại hình còn hạn chế, nội dung chậm đổi mới, công tác giáo dục và quản lý đảng viên có mặt còn hạn chế, từ đầu năm đến nay đưa ra khỏi Đảng 204 trường hợp (trong đó, khai trừ 45 trường hợp, xóa tên 84 trường hợp, xin ra khỏi đảng 75 trường hợp).

Việc đôn đốc, giám sát một số cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện kết luận chỉ đạo của các đoàn kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa thực sự thường xuyên. Việc theo dõi khắc phục các tồn tại, hạn chế của một số đơn vị còn chậm, kéo dài.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ có lúc chưa chặt chẽ, đồng bộ; công tác phối hợp thẩm tra, xác minh và trả lời kết quả hồ sơ liên quan đến lịch sử chính trị và chính trị hiện nay còn chậm.

Một số mô hình, cách làm hay đã phát động nhưng hiệu quả chưa rõ nét, chưa tạo sự đột phá trong từng cơ quan, đơn vị.

• PV: Để tăng tốc trên mọi lĩnh vực nhằm hướng đến đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, năm 2024, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đề ra nhiệm vụ trọng tâm nào thưa đồng chí?

• Đ/c Nguyễn Trọng Ánh Đông: Năm 2024 là năm quyết định thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định chủ đề: “Kỷ cương - Linh hoạt - Hiệu quả”, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh tập trung tham mưu thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tích cực tham mưu và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Tập trung tham mưu công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Đó là, tham mưu ban hành chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Phối hợp, tham mưu công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thi hành Điều lệ Đảng. Tham mưu kế hoạch đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030. Tham mưu phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025, 2021-2026; giai đoạn 2025-2030, 2026-2031 của các cơ quan, địa phương, đơn vị, chuẩn bị cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham mưu Kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở.

Đồng thời, tham mưu cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận, quyết định của Trung ương về công tác tổ chức cán bộ. Tham mưu và thực hiện tốt việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, biên chế gắn với vị trí việc làm. Tham mưu Đề án về tổ chức bộ máy đối với các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025. 

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong các loại hình, nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, công tác quản lý, giáo dục đảng viên; kịp thời rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tham mưu thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024.

Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; nghiên cứu phương thức chuyển tải văn bản từ cấp huyện xuống cơ sở để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả...

• PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn!

NGUYỆT THU

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 446

Thống kê truy cập
  • 002525864
  •  Đang online: 55
  •  Trong tuần: 589
  •  Trong tháng: 34.876
  •  Trong năm: 364.999