Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đánh giá kết quả xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2024 In trang
02/04/2024 02:53 CH

Chiều 1/4, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024.

Chủ trì hội nghị
Chủ trì hội nghị

Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Phó Trưởng Ban Tổ chức và Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Hồng Quyết. Cùng tham dự có lãnh đạo HĐND, UBND, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ban xây dựng Đảng, lãnh đạo các Huyện uỷ, Thành ủy và Ban Tổ chức, các phòng ban, đơn vị, địa phương.  

Theo đánh giá, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã nêu cao tinh thần “Kỷ cương - Linh hoạt - Hiệu quả”  tập trung tham mưu và thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác quý I/2024 của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã đề ra và các nhiệm vụ phát sinh bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ quý II năm 2024
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ quý II năm 2024

Kịp thời quán triệt, triển khai và tham mưu cụ thể hoá thực hiện các quy định, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Các cấp ủy đảng khẩn trương, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024; xây dựng báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021-2025) và Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Chủ động thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Triển khai thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nhất là ở khu vực xã, phường thị trấn và thôn, tổ dân phố. Chú trọng công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân năm 2023 có nhiều chuyển biến tích cực; đúng thực chất tránh chạy theo thành tích. Các cấp uỷ, tổ chức đảng đã ban hành Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm.

Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị

Bám sát các quy định của cấp trên về phân cấp quản lý cán bộ, về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ để thực hiện một cách chặt chẽ, đồng bộ, công khai, minh bạch; kịp thời đề xuất kiện toàn, bổ sung cấp ủy, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của địa phương, cơ quan, đơn vị đúng quy trình, quy định theo phân cấp. Vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị về công tác cán bộ được phát huy. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025; 2021-2026 và xây dựng quy hoạch mới nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 -2031 đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu theo Quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Từ đầu năm đến nay đã kết nạp được 213 đảng viên mới, tỷ lệ 14,5% (số lượng đăng ký phát triển đảng viên mới là 1.466 đồng chí) và thành lập mới 2 chi bộ trong doanh nghiệp không có vốn nhà nước. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm chỉ đạo và thực hiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác cán bộ và công tác phát triển đảng viên.

Thường xuyên đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối, tác phong làm việc, có nhiều cách làm hiệu quả trong quá trình tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban tổ chức cấp ủy thể hiện tốt vị trí, vai trò trong công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy.

Quang cảnh hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I
Quang cảnh hội nghị đánh giá công tác xây dựng Đảng quý I

Để tập trung nhiệm vụ quý II và những tháng tiếp theo với thời gian không nhiều, khối lượng công việc rất lớn, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông chỉ đạo: Trên tinh thần thực hiện nghiêm kết luận của Ban Thường vụ, đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy về việc nắm chắc tình hình diễn biến của cán bộ, đảng viên trong thời điểm hiện nay; dự báo năm 2024 vẫn còn khó khăn về kinh tế - xã hội; đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp cần rà soát lại xem có tình trạng né tránh, đùn đẩy, ngại khó trong thực hiện nhiệm vụ hay không. Nếu có đề nghị đôn đốc quán triệt, chỉ đạo, động viên tinh thần làm việc chung, theo hướng cần bình thường hoá các mối quan hệ, lành mạnh hoá các mối quan hệ, thực thi công vụ thật tốt, làm đúng quy định, đúng pháp luật. Toàn ngành, toàn hệ thống chính trị cần tăng tốc, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Cụ thể, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục bám sát Chương trình công tác Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp để tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng theo chương trình, kế hoạch đã đề ra trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ.

Tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung cho công tác phát triển đảng đảm bảo tỷ lệ từ 3% trở lên, chú ý phát triển đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, học sinh, sinh viên. Quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao về phát triển Đảng, nhưng lưu ý phát triển đảng viên phải gắn với chất lượng, không chạy theo số lượng mà buông lỏng chất lượng; tỷ lệ phát triển đảng viên mới quý I đạt thấp, 14,5%. Chú trọng các giải pháp song song vừa phát triển đảng viên mới, vừa hạn chế thấp nhất tình trạng đảng viên xin ra khỏi Đảng. Thống kê 3 tháng đầu năm đã đưa ra khỏi Đảng 39 trường hợp, trong đó có 16 trường hợp xin ra khỏi Đảng. Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho các đối tượng để phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm và kết nạp đảng viên mới.

Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị

Đồng chí đề nghị tiếp tục tham mưu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, biên chế gắn với vị trí việc làm. Tập trung tham mưu quyết tâm thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; lưu ý nắm bắt tâm tư, diễn biến tư tưởng, kịp thời chia sẻ, động viên, tham mưu giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp bị tác động do sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đồng thời, phát hiện kịp thời, xử lý những tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy định, lợi dụng sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy để tham nhũng, tiêu cực.

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp 2020 - 2025,  2021 - 2026  và 2025 - 2030, 2026 - 2031 chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham mưu luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trước Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, trong đó lưu ý, các đơn vị sáp nhập thực hiện đúng nội dung Công văn số 3627 ngày 14/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính và Công văn số 1932 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về hướng dẫn thực hiện Công văn  số 3627-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tập trung tham mưu lãnh  đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: Triển khai công việc của Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự Đại hội Đảng các cấp; kế hoạch đại hội điểm và thí điểm cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức các huyện, thành phối hợp tham mưu công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng lưu ý Ban Bảo vệ, chăm sóc cán bộ tỉnh và các đơn vị liên quan cần nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh thường xuyên, định kỳ. Triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ năm 2024, lưu ý đảm bảo về nội dung khám, kinh phí khám cho đối tượng theo đúng quy định.

NGUYỆT THU 

https://baolamdong.vn/

https://www.facebook.com/share/v/2iTw7sMJ9PVFxYaS/?mibextid=TGkgF5

Lượt xem: 93

Thống kê truy cập
  • 002390411
  •  Đang online: 39
  •  Trong tuần: 7.676
  •  Trong tháng: 37.096
  •  Trong năm: 229.546