Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ðạ Huoai: Chú trọng công tác phát triển đảng viên In trang
25/10/2023 07:24 SA

Xác định công tác phát triển đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật nhằm tăng cường sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng; thời gian qua, Đảng bộ huyện Đạ Huoai đã có nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên.

Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được huyện Đạ Huoai chú trọng
Công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn được huyện Đạ Huoai chú trọng

Đảng bộ huyện Đạ Huoai có tổng số 36 tổ chức cơ sở đảng với 1.625 đảng viên; gồm 12 đảng bộ cơ sở, có 120 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, 54/54 chi bộ thôn, tổ dân phố trực thuộc 9 đảng bộ cơ sở xã, thị trấn; 24 chi bộ cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy.

9 tháng năm 2023, huyện Đạ Huoai mở 2 lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng, 82 quần chúng ưu tú tham gia; kết nạp 32 đảng viên mới (đạt 66,6% kế hoạch); công nhận 32 đảng viên dự bị trở thành đảng viên chính thức; thực hiện việc rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng 6 đảng viên (gồm 5 đảng viên chính thức xin ra khỏi Đảng; xóa tên 1 đảng viên dự bị).

Theo phân tích của Ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Huoai, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới còn chậm và đang gặp nhiều khó khăn do số lượng biên chế công chức, viên chức của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện hầu hết chỉ có từ 4 đến 5 người và đa số đã là đảng viên; đối với cấp xã thì cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã cũng hầu hết là đảng viên; số đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông đi học nghề, làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp ở các tỉnh, thành phố khác; số ít ở lại địa phương thì làm nghề tự do, làm vườn rẫy phát triển kinh tế hộ gia đình nên cũng ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn kết nạp.

Trước thực tế những nguyên nhân đó, để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở chú trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách, nắm bắt tình hình cơ sở, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Huy động sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, hệ thống chính trị trong việc giới thiệu những quần chúng ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, kết nạp Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm, nhất là giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đội ngũ đảng viên mới và các quần chúng cảm tình Đảng. Các tổ chức đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thu hút đoàn viên, hội viên trong các khu dân cư tham gia.

Đồng chí K’Minh - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Ploa cho biết, những quần chúng ưu tú được xem xét kết nạp Đảng phải có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, nhất là tiêu chuẩn giác ngộ về lý tưởng của Đảng, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác; việc kết nạp đảng viên phải gắn với củng cố tổ chức Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên; đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy trình, thủ tục trong quá trình kết nạp đảng viên... Theo đó, trong 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ xã đã kết nạp được 3 đảng viên.

Cũng như Đảng bộ xã Đạ Ploa, để nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên, đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể về công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên cho từng chi bộ; trong đó, chú trọng phát triển đảng viên từ các nguồn như đoàn viên, thanh niên, giáo viên… Chủ động tiếp cận, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, có kế hoạch bồi dưỡng, giáo dục và tạo điều kiện để họ phấn đấu, rèn luyện, được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Trong 9 tháng đầu năm, tại Đảng bộ xã Đoàn Kết kết nạp được 6 đảng viên, hoàn thành và vượt 2 chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2023. Đồng chí Ka Hem - Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết cho biết: Đảng ủy xã tiến hành họp, phân công các đồng chí cấp ủy phụ trách chi bộ; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao trách nhiệm tổ chức Đảng, đảng viên đối với công tác phát triển Đảng. Đồng thời, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội; phát động các phong trào thi đua để lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu cho Đảng, tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên để động viên, bồi dưỡng, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Đạ Huoai - đồng chí Trần Duy Thọ cho biết: Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng quan tâm đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu về công tác kết nạp đảng viên mới; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đối với đội ngũ đảng viên được chú trọng. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường nhằm kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các chi bộ, đảng bộ trong công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên. Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng, bảo đảm chất lượng và số lượng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, hội viên tham gia, từ đó, kịp thời phát hiện những nhân tố ưu tú, tích cực để theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn kết nạp Đảng...

TỨ ĐỨC 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 266
Thống kê truy cập
  • 002526032
  •  Đang online: 59
  •  Trong tuần: 757
  •  Trong tháng: 35.044
  •  Trong năm: 365.167