Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đảng bộ Di Linh: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng In trang
27/07/2021 07:25 SA

Nhận thức rõ vị trí quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhất là đối với tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ huyện Di Linh đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. 

Công an huyện Di Linh với ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân
Công an huyện Di Linh với ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho dân

Trong quá trình thực hiện, huyện Di Linh luôn bám sát nhiệm vụ “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng”. Qua đó, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở được nâng cao, hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

 

Việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đối với hoạt động của hệ thống chính trị ở Di Linh có nhiều chuyển biến tích cực. Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng việc lãnh đạo, triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, phát huy tính chủ động, độc lập trong quá trình quản lý, điều hành.

 

Công tác đổi mới trong xây dựng, ban hành nghị quyết của Đảng được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ huyện Di Linh chú trọng thực hiện, từng bước đổi mới và cải thiện nội dung sinh hoạt. Trong sinh hoạt các đảng bộ, chi bộ đã tập trung thảo luận những vấn đề mang tính chủ trương, định hướng; xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và ban hành nghị quyết; phân công nhiệm vụ phù hợp đến từng đảng viên, cấp ủy viên. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. 

 

Mặt khác, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở Đảng bộ huyện Di Linh được thể hiện bằng hành động nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ quản lý và người đứng đầu các cấp. Công tác cải cách hành chính trong Đảng luôn được các cấp ủy đảng thực hiện nghiêm túc và có những nét chuyển biến tích cực, cơ bản khắc phục được tình trạng hành chính hóa, nặng nề về thủ tục giấy tờ. Đến nay, 100% các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến cán bộ, đảng viên đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của pháp luật. 

 

Nhờ đó, hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam huyện, các đoàn thể trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, thực sự là hạt nhân chính trị cơ sở. HĐND không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng các kỳ họp ngày càng được nâng cao, đa số các đại biểu HĐND luôn phát huy trách nhiệm, thảo luận, bàn bạc, tăng cường trả lời chất vấn của cử tri trong các kỳ họp. UBND huyện từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Nhà nước theo pháp luật. 

 

Việc vận dụng đổi mới, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước cùng với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở đã góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ như: cải cách thủ tục hành chính, quản lý đất đai, xóa đói giảm nghèo, quản lý hộ tịch, hộ khẩu, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trong vòng 5 năm qua (từ 2015 - 2020), tốc độ tăng bình quân các giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 8% (nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,4%; công nghiệp - xây dựng tăng 10%; thương mại, dịch vụ tăng 10,6%); giá trị sản xuất/ha canh tác đạt 132 triệu đồng; tổng thu ngân sách tăng bình quân hàng năm 9,28%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 61,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm hàng năm 1,47%, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm 2,81%…

 

Qua việc quán triệt học tập về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhận thức của cán bộ chủ chốt; cấp ủy đảng các cấp; chính quyền; Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể; cán bộ, đảng viên; công chức cấp cơ sở ở Di Linh đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước được nâng cao, tạo được sự đồng thuận trong nhận thức và hành động. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở ở Di Linh đang triển khai một cách tích cực, hiệu quả công tác ngày càng được nâng cao một cách rõ nét.

 

ĐỨC TÚ (theo http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 8.457
Thống kê truy cập
  • 002275844
  • Đang online: 35
  • Trong tuần: 6.867
  • Trong tháng: 8.419
  • Trong năm: 533.063