Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cát Tiên: Tăng cường thực hiện công tác quản lý, tạo nguồn kết nạp đảng viên In trang
30/10/2023 07:20 SA

Những năm qua, công tác quản lý và tạo nguồn phát triển đảng viên luôn được các cấp ủy, các tổ chức chính trị trong toàn Đảng bộ huyện Cát Tiên quan tâm lãnh, chỉ đạo, hướng dẫn; đồng thời, triển khai nhiều giải pháp gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đạt nhiều kết quả quan trọng.

Huyện ủy Cát Tiên đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm kết nạp được 2 đảng viên là học sinh
Huyện ủy Cát Tiên đặt mục tiêu phấn đấu hàng năm kết nạp được 2 đảng viên là học sinh

Tính đến ngày 15/10/2023, toàn Đảng bộ huyện Cát Tiên có 31 tổ chức cơ sở đảng với 2.080 đảng viên, tăng 68 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025; có 129 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, trong đó, có 854 đảng viên nữ, chiếm trên 41%; 353 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 16,97%; 249 đảng viên trong độ tuổi Đoàn, chiếm 11,97%.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Huyện ủy Cát Tiên chia sẻ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định những nhiệm vụ, giải pháp của công tác xây dựng Đảng; trong đó nêu rõ “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng. Tiếp tục sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; coi trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng và số lượng”.

Chính vì vậy, công tác xây dựng Đảng, nhất là việc tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên đã ban hành Kế hoạch số 135 để triển khai thực hiện; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung Kết luận số 18 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới đến đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, số lượng, chất lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong tình hình mới. Nhiều tổ chức Đảng đã làm tốt công tác quản lý đảng viên và xây dựng kế hoạch khảo sát, phát hiện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên mới; đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, làm gương cho quần chúng tự nguyện và tích cực phấn đấu vào Đảng. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Cát Tiên đã kết nạp được 160 đảng viên mới, đạt 41,55%; trong đó, năm 2020 kết nạp 13 đảng viên, năm 2021 kết nạp 59 đảng viên, năm 2022 kết nạp 46 đảng viên, năm 2023 kết nạp 42 đảng viên. Hiện các chi bộ trong huyện đã trình Thường trực Huyện ủy 9 hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng.

Theo Bí thư Huyện ủy Cát Tiên, trong thời gian đến, Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Cát Tiên sẽ tiếp tục chỉ đạo cho các tổ chức cơ sở đảng, các chi bộ nâng cao chất lượng công tác quản lý và bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng đi vào chiều sâu, kết quả phải được ghi nhận bằng những số liệu cụ thể; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, củng cố niềm tin, động lực để quần chúng tin tưởng, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. 

Bên cạnh đó, các chi ủy, chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt thường kỳ, đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng; thực hiện tốt nguyên tắc sinh hoạt của Đảng, chú trọng công tác tập trung dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; tăng cường giám sát, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên; các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đoàn thể trong công tác quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa; tuyên truyền nâng cao nhận thức của quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác tạo nguồn phát triển Đảng, hàng năm, các tổ chức cơ sở đảng cần xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên, rà soát lại cơ cấu nguồn đảng viên, đảm bảo hợp lý, sát thực, cụ thể, có giải pháp thiết thực tạo nguồn bền vững; phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng sau khi được bồi dưỡng kết nạp Đảng, xem đây là tiêu chí đánh giá xếp loại cuối năm của các tổ chức cơ sở đảng. Đặc biệt, chú trọng phát triển Đảng trong đối tượng đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, học sinh, dân tộc thiểu số và tôn giáo.

Ngoài ra, Huyện Đoàn Cát Tiên cần rà soát các chỉ tiêu đã đăng ký, có giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, cụ thể để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên. Chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; phối hợp với các cấp ủy đảng đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng trong học sinh, phấn đấu hàng năm kết nạp được 2 đảng viên là học sinh. Liên đoàn Lao động huyện và các tổ chức chính trị - xã hội cần phát động các phong trào thi đua thiết thực, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt thiết thực nhằm tạo diễn đàn cho đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng…

HOÀNG SA

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 260
Thống kê truy cập
  • 002526097
  •  Đang online: 48
  •  Trong tuần: 822
  •  Trong tháng: 35.109
  •  Trong năm: 365.232