Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Sáng tạo Mô hình ''Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi'' In trang
19/09/2023 03:28 CH

Từ năm 2016 đến nay, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng đã triển khai Mô hình: “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”. Đây là đơn vị điển hình của Trung ương và tỉnh về thực hiện chủ trương mua, đọc và làm theo báo Đảng có sáng tạo phù hợp với thực tiễn.

Mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng
Mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị tại Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng

 

Chỉ thị số 11 ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy đảng và tổ chức Đảng các cấp, các ban, ngành, đoàn thể cần tổ chức tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; cần có các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên và Nhân dân thường xuyên đọc, nghiên cứu báo và tạp chí của Đảng, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kết luận số 29, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; Thông báo số 173, ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã tiếp tục thể hiện vị trí, tầm quan trọng của việc đọc báo, tạp chí của Đảng.

Để việc đọc báo, tạp chí của Đảng trở nên thiết thực, lôi cuốn cán bộ, đảng viên, các cấp ủy tổ chức Đảng đã tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp đọc. Bên cạnh phương pháp đọc truyền thống, các cấp ủy tổ chức Đảng còn áp dụng những phương pháp sinh động khác. Tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, từ năm 2016 đã triển khai Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”.

GS-TSKH Dương Quý Sỹ - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cho biết: Để nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên thông qua Mô hình Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi, thực tiễn áp dụng tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng với cách thực hiện qua 5 bước một cách khoa học, bài bản. 

Bước đầu tiên là lựa chọn bài báo: Hầu hết các bài báo được chọn từ Tạp chí Cộng sản, một số bài được chọn từ Tạp chí Tuyên giáo địa phương. Bước tiếp theo là gửi bài báo cho đảng viên: Bài báo đã được scan có kèm theo câu hỏi thảo luận và liên hệ thực tiễn qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ cho đảng viên và quần chúng; việc này được thực hiện vào trước thứ Ba của tuần. Sau đó, đảng viên đọc và gửi bài trả lời qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ cho đồng chí Bí thư chi bộ; việc này được thực hiện vào trước Chủ nhật của tuần. Tiếp đến, đồng chí Bí thư chi bộ kiểm tra nội dung các bài trả lời của đảng viên, gửi cho Đảng ủy qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ; việc này được thực hiện trước 16 giờ, Chủ nhật của tuần. Bước cuối cùng là mời đảng viên trả lời: Vào sáng thứ Hai đầu tuần sau đó, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy mời ngẫu nhiên một đảng viên lên trả lời. 

Qua thực tiễn triển khai và khảo sát đánh giá so sánh hiệu quả của Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” so với phương pháp đọc báo giấy truyền thống tại Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng, Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” đã cho thấy một số ưu điểm như: Tiết kiệm được nhiều thời gian của đảng viên. Bởi vì, nhiều năm trước đây để có thể đọc báo, tạp chí của Đảng theo phương pháp trực tiếp truyền thống, Đảng bộ phải tổ chức một buổi tập trung để tất cả đảng viên đọc và nghe; trong khi công việc chuyên môn của đảng viên nhiều, một số trường hợp phải đi công tác. Do đó, ở các buổi đọc báo tập trung theo phương pháp truyền thống sẽ xảy ra tình trạng một số đảng viên đến trễ, đảng viên phải đợi nhau cho đủ; điều này làm tốn thời gian. Qua thời gian triển khai Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi”, kết quả khảo sát trên 146 lượt đảng viên cho thấy, có 139 lượt đảng viên cho rằng mô hình tiết kiệm thời gian cho đảng viên tại đơn vị.

Hiệu quả của mô hình còn là dễ thực hiện. Trong khi phương pháp đọc báo giấy truyền thống đòi hỏi toàn bộ đảng viên của Đảng bộ phải tập trung để đọc thì phương pháp đọc báo trực tuyến có phản hồi chỉ cần đồng chí đảng ủy viên được phụ trách đọc báo scan bài báo và gửi qua email, zalo nhóm nội bộ của Đảng bộ cho toàn bộ đảng viên. Các đồng chí đảng viên đang đi công tác hoặc tham gia các hoạt động chuyên môn vẫn có thể đọc và phản hồi sau đó. Hơn nữa, việc đọc và trả lời nội dung thông tin chọn lọc trên báo, tạp chí của Đảng thông qua phương pháp trực tuyến có phản hồi giúp đảng viên tăng cường khả năng sử dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu công việc hiện nay. Kết quả khảo sát 146 lượt đảng viên cho thấy, có 99% đảng viên cho rằng Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” dễ thực hiện.

Vấn đề quan trọng là mô hình đã giúp nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng và cả sinh viên. Bước thứ 5 của Mô hình “Đọc báo Đảng có phản hồi” là đảng viên trả lời trước cờ trong buổi chào cờ của cơ quan, do vậy đòi hỏi đảng viên phải đọc kỹ bài báo, liên hệ, vận dụng thực tiễn và chuẩn bị câu trả lời để có thể trả lời trước cờ. Điều này giúp nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng đối với đảng viên, đồng thời, cũng giúp đảng viên rèn luyện kỹ năng trình bày trước đám đông. Thông qua việc tổ chức trả lời báo Đảng trước cờ, tập thể viên chức, người lao động và sinh viên cũng có điều kiện nghe, tiếp thu, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng.

Với đặc điểm của nhà trường là tập trung chính vào công tác chuyên môn, đào tạo, việc tổ chức thực hiện Mô hình “Đọc báo Đảng trực tuyến có phản hồi” trong hơn 7 năm qua và kết quả nghiên cứu thực tiễn cho thấy, mô hình có tính thực tiễn và khả năng vận dụng vào thực tế cao, phù hợp với đặc điểm công tác Đảng, công tác chính trị, tư trưởng trong Đảng bộ nhà trường. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả giáo dục chính trị đối với đảng viên, viên chức, người làm việc và sinh viên, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vững mạnh tiêu biểu. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19 diễn tiến phức tạp, kéo dài hơn 2 năm gần đây, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng vẫn tổ chức thực hiện việc đọc báo Đảng, đảng viên vẫn trả lời thông qua việc gửi bài qua thư điện tử, nhóm zalo nội bộ của Đảng bộ nhà trường.

Ngoài ra, để nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đảng viên, giảng viên, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, căn cứ Quyết định số 1659 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Chương trình quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019 - 2030”, ngay từ năm 2019, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện thí điểm và đến nay đã thực hiện việc trả lời báo Đảng bằng tiếng Anh, qua đó góp phần nâng cao trình độ mọi mặt của đảng viên, viên chức, người làm việc tại nhà trường. 

GS-TSKH Dương Quý Sỹ cho biết thêm: Đọc báo, tạp chí của Đảng là một việc cần thực hiện thường xuyên, liên tục. Việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức thực hiện là rất quan trọng giúp cán bộ, đảng viên quan tâm, thích thú với việc đọc báo, tạp chí. Thông qua việc đọc báo, tạp chí giúp đảng viên nâng cao nhận thức, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên. Mô hình có tính hiệu quả cao, đó là công việc đã được tập thể Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng thực hiện trong suốt nhiều năm qua và sẽ đổi mới, phát triển trong thời gian tới.

AN NHIÊN

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 405
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002390428
  •  Đang online: 44
  •  Trong tuần: 7.693
  •  Trong tháng: 37.113
  •  Trong năm: 229.563