Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Bị kỷ luật cảnh cáo, đảng viên dự bị có được chuyển đảng chính thức? 11/10/2019 Đồng chí A sau khi kết nạp Đảng được 9 tháng thì vi phạm kỷ luật. Tổ chức đảng cấp trên xem xét và quyết định kỷ luật đồng chí A với hình thức cảnh cáo. Vậy xin hỏi, khi đủ 12 tháng (tính từ ngày kết nạp Đảng), đồng chí A có được chuyển đảng chính thức hay không?
Trả lời Thời gian trả lời: 11/10/2019 09:36 SA

Điểm 2.3, Khoản 2, Điều 35, Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn thi hành chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng", quy định: “Đảng viên dự bị vi phạm đến mức phải kỷ luật thì kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo và khi hết thời hạn dự bị, chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức. Nếu vi phạm đến mức không còn đủ tư cách đảng viên thì xóa tên trong danh sách đảng viên”.

Căn cứ vào quy định trên và đối chiếu với nội dung câu hỏi, đồng chí A vi phạm kỷ luật; Tổ chức đảng cấp trên xem xét và quyết định kỷ luật đồng chí A với hình thức cảnh cáo. Do đó, khi hết thời hạn dự bị (đủ 12 tháng - tính từ ngày kết nạp Đảng), chi bộ vẫn tiến hành xét công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí A theo quy định

Thống kê truy cập
  • 002419721
  •  Đang online: 67
  •  Trong tuần: 1.664
  •  Trong tháng: 6.979
  •  Trong năm: 658.940