Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 244 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng và các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng toàn tỉnh triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và thực hiện tốt các quy trình về Đảng, công tác cán bộ trong hệ thống chính trị của tỉnh. Xem thêm
Quy định số 148 quy định về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Xem thêm
Tại buổi gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phó các ban của Tỉnh ủy, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí Trưởng phòng cấp tỉnh vào cuối tháng 5/2024, đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thái Học đã đặt ra câu hỏi: “Phải làm gì để có cán bộ tốt cho tỉnh Lâm Đồng phát triển?”. Câu hỏi mở và chủ đề cũng mở để lãnh đạo tỉnh thành tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ này về công tác cán bộ của tỉnh. Xem thêm
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Quy định. Xem thêm
Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 142-QĐ/TW (ngày 23/4/2024) quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ (Quy định số 142) Xem thêm
Chỉ thị số 34-CT/TU: 3 điều cần làm, 4 điều cần tránh Xem thêm
Ngày 20/4, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chỉ thị về phát huy tinh thần trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Xem thêm
Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, với nhiều nỗ lực, cố gắng, tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đây là điều kiện quan trọng góp phần củng cố niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh để tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Xem thêm
"Nghị quyết thì thật là hay/ Xem ra thực hiện còn gay trăm bề"-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng “lẩy Kiều” như vậy để chỉ ra những khó khăn, yếu kém trong xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Đây chính là vấn đề thực tiễn cấp bách, đòi hỏi Trung ương và mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phải dồn sức lãnh đạo, khắc phục, nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Xem thêm
Sự cần thiết đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị hiện nay (Bài 2) Xem thêm
Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ), cầm quyền của Đảng” đã đặt ra 3 nhóm mục tiêu nhằm đổi mới PTLĐ và cầm quyền của Đảng. Các nhóm mục tiêu đó là: Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới PTLĐ của Đảng đối với hệ thống chính trị (HTCT), bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện của Đảng trong giai đoạn mới. Xem thêm
Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều chiều tới sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh ngày càng có vai trò, ý nghĩa cấp thiết. Xem thêm
Nhìn lại 12 năm thi hành Điều lệ Đảng tại Lâm Đồng (2011-2023), với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng các khóa XI, XII, XIII đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của Đảng. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng nhiều nhiệm kỳ vừa qua, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, trưởng thành, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng. Xem thêm
Đó là một trong những nội dung quan trọng mà Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai trong giai đoạn hiện nay. Tỉnh Lâm Đồng đã và đang chỉ đạo thực hiện nghiêm nội dung này nhằm hướng tới tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, cán bộ tinh thông nghiệp vụ, giàu bản lĩnh và trí tuệ, có đạo đức phẩm chất tốt, đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao, củng cố niềm tin trong Nhân dân... Xem thêm
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xem thêm
Trang 1/5Đầu tiên   Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối   

Thống kê truy cập
  • 002525712
  •  Đang online: 40
  •  Trong tuần: 437
  •  Trong tháng: 34.724
  •  Trong năm: 364.847