Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lạc Dương: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên In trang
18/09/2023 09:02 SA

Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Đảng bộ huyện Lạc Dương đã tập trung xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Huyện ủy Lạc Dương tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi
Huyện ủy Lạc Dương tổ chức thành công Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

 CỦNG CỐ, XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

Đảng bộ huyện Lạc Dương hiện có 34 tổ chức cơ sở (TCCS) đảng, gồm 10 đảng bộ và 24 chi bộ cơ sở với trên 1.400 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy và cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác nâng cao chất lượng TCCS đảng, xem đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, góp phần lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp luôn coi việc xây dựng TCCS đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém là việc làm thường xuyên. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, địa phương đã tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên vi phạm. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã tiến hành kiểm tra đối với 149 lượt tổ chức Đảng và 918 đảng viên, tăng 12 tổ chức Đảng và 247 đảng viên so với cùng kỳ nhiệm kỳ trước; giám sát chuyên đề đối với 25 tổ chức Đảng và 75 đảng viên, tăng 16 tổ chức Đảng và 49 đảng viên so với nhiệm kỳ trước. Toàn Đảng bộ đã thi hành kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 51 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 1 đảng viên và khai trừ 1 đảng viên. Qua đó, kịp thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của các tập thể, cá nhân và đề ra giải pháp khắc phục, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các TCCS đảng và toàn Đảng bộ. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng hàng năm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy. Hàng năm, các tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao. 

• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN

Cùng với củng cố, xây dựng TCCS đảng, Huyện ủy Lạc Dương cũng chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các TCCS đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã thường xuyên chú trọng đến công tác phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp mới 116 đảng viên, đạt 58% so với nghị quyết đại hội.

Bên cạnh công tác phát triển đảng viên, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý được Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Chất lượng của đội ngũ cán bộ đưa vào quy hoạch ngày càng được nâng cao cả về học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số đảm bảo. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch đối với 204 trường hợp quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026. Công tác luân chuyển cán bộ cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo và đạt được một số kết quả tích cực bước đầu, góp phần đào tạo, rèn luyện, thử thách cán bộ qua thực tiễn và tăng cường thêm cán bộ cho những nơi khó khăn; đồng thời, khắc phục một bước xu hướng cục bộ, khép kín, trì trệ của đội ngũ cán bộ ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương. Trong thời gian qua, đã luân chuyển, điều động 23 cán bộ. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy đảng quan tâm thực hiện. Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chủ chốt, cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn. Cấp ủy các cấp đã cử 69 đồng chí tham gia các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị; đào tạo sau đại học 1 đồng chí. Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt kế hoạch cho Trung tâm Chính trị huyện mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. 

Ban Tổ chức Huyện ủy cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định bổ sung 1 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và chuẩn y kết quả bầu bổ sung 2 Ủy viên, 1 Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy làm quy trình, thủ tục điều động, bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cho 84 đồng chí. Chỉ định 39 đồng chí tham gia cấp ủy các TCCS đảng; giới thiệu để các đoàn thể chính trị - xã hội huyện bầu mới, bầu bổ sung 6 đồng chí; giới thiệu bầu chức danh chủ chốt các xã, thị trấn 28 đồng chí; hiệp y với các cơ quan ngành dọc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 30 đồng chí. 

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lạc Dương Ya Tiong cho hay, để góp phần nâng cao chất lượng TCCS đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên gắn với nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tiếp tục đẩy mạnh công tác củng cố, xây dựng TCCS đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo đúng thẩm quyền, đúng quy trình, xử lý nghiêm những đảng viên, công chức, viên chức vi phạm, đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức Đảng, đảng viên lập thành tích xuất sắc trong hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế… Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XI đề ra. 

VIỆT HÀO 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 283

Thống kê truy cập
  • 002525790
  •  Đang online: 57
  •  Trong tuần: 515
  •  Trong tháng: 34.802
  •  Trong năm: 364.925