Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tà Năng tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
22/09/2023 04:19 CH

Những năm qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở xã Tà Năng, huyện Đức Trọng được các cấp, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện. 

Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xã Tà Năng quan tâm thực hiện, đảm bảo số lượng, chất lượng
Công tác phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy xã Tà Năng quan tâm thực hiện, đảm bảo số lượng, chất lượng

Đồng chí Phạm Ngọc Hòa - Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết, toàn Đảng bộ xã hiện có 13 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 8 chi bộ thôn, với 133 đảng viên. Nhìn chung, các chi bộ đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Đại đa số cán bộ, đảng viên đều giữ vững phẩm chất đạo đức, tính tiên phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần trách nhiệm được giao. 

Theo đó, thời gian qua, Đảng bộ xã Tà Năng đã tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo triển khai, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), chuyên đề năm 2023 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), các nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định nêu gương của Đảng. Đồng thời, chỉ đạo theo dõi, nắm bắt diễn biến tâm trạng xã hội và tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. 

Đặc biệt, đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã Tà Năng luôn xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Qua đó, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn số 12-HD/TW và Quy định 04-QĐi/TU. Mặt khác, Đảng ủy xã Tà Năng tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; tổ chức kiểm tra toàn diện cuối năm đối với các chi bộ thôn. 

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy xã Tà Năng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật năm 2022; ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã tổ chức giám sát theo kế hoạch. Cụ thể, Ban Thường vụ kiểm tra đối với 1 chi bộ và 1 cá nhân; Ủy ban Kiểm tra kiểm tra đối với 2 chi bộ, giám sát đối với 1 chi bộ, 1 cá nhân; hướng dẫn thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 cá nhân vi phạm chính sách dân số. Qua đó, công tác kiểm tra thi hành kỷ luật trong Đảng được chú trọng thực hiện; việc xem xét, xử lý đúng nguyên tắc, hình thức phù hợp, đúng thẩm quyền, không để xảy ra trường hợp khiếu nại kỷ luật Đảng.

Theo đồng chí Phạm Ngọc Hòa, trong những năm qua, chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong xã Tà Năng luôn được nâng lên; công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả; công tác cán bộ thực hiện đúng thẩm quyền phân cấp, đã tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngoài ra, Thường trực HĐND, các Ban HĐND xã đã tăng cường công tác giám sát đối với UBND, các ngành, đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách. Qua đó, vai trò quản lý, điều hành của UBND được tăng cường, cụ thể hóa tổ chức triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành những nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả trên các lĩnh vực công tác; các nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, cải cách hành chính được tăng cường. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã Tà Năng còn tập trung lãnh đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; công tác phối kết hợp của chính quyền với Mặt trận, các đoàn thể được duy trì, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, đối với công tác phát triển đảng viên, trong năm 2023, các chi bộ đã giới thiệu và cử 4 quần chúng, cán bộ đi học lớp nhận thức về Đảng; tham dự lớp đảng viên mới 3 đồng chí. Hiện, địa phương đang gửi xác minh các hồ sơ cho 3 quần chúng ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Trong thời gian đến, Đảng ủy xã Tà Năng sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo kế hoạch đã đề ra, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục quan tâm đến công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng; trong đó tập trung phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, công an viên, lực lượng cốt cán, nguồn chuẩn bị nhập ngũ. Bên cạnh đó, tăng cường phát huy dân chủ trong Đảng bộ trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, vai trò từng thành viên trong hệ thống chính trị, vai trò người đứng đầu trong đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể xã, thôn. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

HOÀNG SA 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 105

Thống kê truy cập
  • 002419787
  •  Đang online: 60
  •  Trong tuần: 1.730
  •  Trong tháng: 7.045
  •  Trong năm: 659.006