Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Giải pháp tạo nguồn phát triển Đảng ở Lâm Hà In trang
09/10/2023 09:03 SA

Ban Thường vụ Huyện ủy và các cấp ủy, tổ chức Đảng tại Lâm Hà đã quan tâm đề ra nhiều giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên tại địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho tương lai.

hiều quần chúng ưu tú tại Lâm Hà đã được bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng
hiều quần chúng ưu tú tại Lâm Hà đã được bồi dưỡng, kết nạp vào hàng ngũ của Đảng

Đảng bộ huyện Lâm Hà hiện có 51 tổ chức cơ sở đảng gồm 21 đảng bộ cơ sở, 30 chi bộ cơ sở và 307 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với tổng số 4.459 đảng viên đang sinh hoạt. Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà luôn xác định, công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã xây dựng, ban hành các văn bản, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn phát triển Đảng trên địa bàn. Trong đó, Huyện ủy Lâm Hà chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác phát triển đảng viên. Cùng với đó là thường xuyên quan tâm, triển khai làm tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục, nguyên tắc kết nạp đảng viên theo đúng quy định; khắc phục tình trạng tổ chức Đảng có “nguồn” nhưng không kết nạp được đảng viên mới.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo cần có giải pháp quyết liệt hơn nữa trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. Tiến hành rà soát lại cơ cấu nguồn, phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ; quan tâm tạo nguồn, kết nạp đảng đối với quần chúng ở thôn, tổ dân phố, những nơi có ít đảng viên, tập trung vào các đối tượng là đoàn viên, thanh niên, bộ đội xuất ngũ, quần chúng lao động giỏi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Đảm bảo tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 3,5% trở lên trên tổng số đảng viên toàn đảng bộ cấp mình. Có giải pháp cụ thể để giảm số lượng đảng viên bị xóa tên, đảng viên xin ra khỏi Đảng và nâng cao tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, trưởng các các hội, đoàn thể ở thôn, tổ dân phố là đảng viên. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên. 

Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên thông qua các hoạt động phong trào. Qua đó, phát hiện những nhân tố tích cực để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên. Hằng năm, Huyện ủy Lâm Hà đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Chính trị huyện xây dựng chương trình, kế hoạch mở các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp bồi dưỡng đảng viên mới; tập trung đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đối tượng kết nạp Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy Lâm Hà, các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn, đăng ký chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm. Các tổ chức cơ sở đảng tại Lâm Hà cũng tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, từ khâu đánh giá, lựa chọn những quần chúng ưu tú cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến phân công đảng viên có kinh nghiệm theo dõi, giúp đỡ các đối tượng cảm tình Đảng giác ngộ lý tưởng, tự giác phấn đấu, rèn luyện để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời, thực hiện tốt việc giáo dục, phân công đảng viên giúp đỡ đảng viên dự bị. Quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên và công nhận đảng viên chính thức được các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Nhờ thực hiện chặt chẽ từng bước, từng khâu trong công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy cơ sở, nên công tác kết nạp đảng viên trên địa bàn huyện thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực. Từ năm 2020 đến nay, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà kết nạp được 503 đảng viên mới, trong đó có 305 đảng viên nữ, chiếm tỉ lệ 60,64%; 275 đảng viên trong tuổi Đoàn, chiếm tỉ lệ 54,47%; 75 đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm tỉ lệ 14,91%; 50 đảng viên là người có đạo, chiếm tỉ lệ 9,94% và 3 đảng viên là học sinh. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hàng năm của Đảng bộ huyện Lâm Hà đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, năm 2020 toàn Đảng bộ Lâm Hà kết nạp được 141 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 108,46% so với kế hoạch; năm 2021, kết nạp được 138 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 106,15%; năm 2022 kết nạp được 133 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 102,31% và 9 tháng đầu năm 2023 toàn Đảng bộ kết nạp được 91 đảng viên mới, đạt tỉ lệ 70%.

Đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà cho biết, nhìn chung trong thời gian qua, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên tình hình đội ngũ đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Về cơ bản, đội ngũ đảng viên nói chung và đảng viên mới được kết nạp trong toàn Đảng bộ nói riêng có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và các tiêu chuẩn khác đảm bảo theo quy định. Cơ cấu đội ngũ đảng viên từng bước được xây dựng theo hướng tích cực, bảo đảm được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tỷ lệ đảng viên trong độ tuổi thanh niên, nữ, dân tộc thiểu số, tôn giáo đều tăng qua các năm và góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.  

DUY DANH

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 364

Thống kê truy cập
  • 002390357
  •  Đang online: 35
  •  Trong tuần: 7.622
  •  Trong tháng: 37.042
  •  Trong năm: 229.492