Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Quan tâm phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên In trang
25/03/2024 09:08 SA

Đó là một trong những giải pháp quan trọng để công tác phát triển Đảng đạt yêu cầu, chỉ tiêu nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. Theo đó, toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng cần xác định rõ quan điểm thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng, việc phát hiện, tạo nguồn bồi dưỡng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, đoàn viên, hội viên là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, góp phần xây dựng nguồn nhân lực ưu tú.

Quan tâm, chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng cần được tiếp tục triển khai. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên là học sinh ưu tú tại Trường THPT Chu Văn An, huyện Đức Trọng
Quan tâm, chú trọng tạo nguồn phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên là nhiệm vụ quan trọng cần được tiếp tục triển khai. Trong ảnh: Lễ kết nạp đảng viên là học sinh ưu tú tại Trường THPT Chu Văn An, huyện Đức Trọng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông cho biết: Phát triển đảng viên là một trong các nội dung quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng; là nhiệm vụ bổ sung nguồn lực cho Đảng nhằm tạo sức mạnh cho Đảng và sự bền vững của Đảng. Công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên, thanh niên chưa đạt tỷ lệ, chỉ tiêu theo nghị quyết, bình quân chỉ đạt khoảng 40%. Theo Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/2/2022 của Tỉnh ủy, chỉ tiêu cần đạt là 65% trên tổng số đảng viên được kết nạp vào Đảng.

Vì vậy, đồng chí thường xuyên nhắc nhở, chỉ đạo các  tổ chức cở sở (TCCS) đảng, các đảng bộ phải nghiên cứu, đề ra các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên. Các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên, gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các đợt sinh hoạt chính trị do Đoàn các cấp phát động... Thông qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, ý thức giác ngộ về Đảng, xây dựng và hình thành thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; thường xuyên theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện để công tác phát triển đảng viên của toàn Đảng bộ đi vào thực chất và đạt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, cần tăng cường phối hợp với các cấp ủy đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, phấn đấu hàng năm kết nạp từ 30 - 40 đảng viên là học sinh, sinh viên.

Thực tế hiện nay, lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên chủ yếu  chú trọng vào nhiệm vụ chuyên sâu trong chuyên ngành học và đào tạo, ít chú ý đến việc hình thành lý tưởng, nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng, lý tưởng vào Đảng để dấn thân phục vụ đất nước, quê hương. Chính vì vậy, việc tuyên truyền, giáo dục, định hướng, phát hiện, bồi dưỡng nhân tố cho Đảng là nhiệm vụ cần được cấp ủy, chi bộ quan tâm nhiều hơn nữa.

Việc chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và tổ chức kết nạp đảng viên là học sinh góp phần quan trọng bổ sung lực lượng, nguồn lực kế cận cho Đảng, đồng thời định hướng tư tưởng, hành động giúp giới trẻ sống có lý tưởng, có hoài bão, từ đó nỗ lực học tập, rèn luyện trở thành những cá nhân ưu tú, sớm có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của quê hương, đất nước. Những học sinh này còn là tấm gương về lối sống đẹp, có đạo đức, có trí tuệ, tạo ảnh hưởng tích cực tới thế hệ trẻ.

Trong nửa nhiệm kỳ 2020-2025, toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đã kết nạp được 3.977 đảng viên. Tuy nhiên, công tác phát triển đảng viên còn một số hạn chế, khó khăn cần được khắc phục, tháo gỡ. 

Sau khi Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đến nay, công tác phát triển đảng viên đã có những chuyển biến tích cực. Nhất là sau khi tham mưu tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thực trạng và giải pháp công tác phát triển đảng viên” và ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đến nay, công tác phát triển đảng viên đã có sự chuyển biến đáng ghi nhận, đến ngày 29/12/2023, phát triển được 1.425 đảng viên, đạt tỷ lệ 100%, tương đương 3%/ tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các TCCS đảng, các Đảng bộ cơ sở cần nắm chắc tình hình tư tưởng chính trị trong các TCCS đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên để kịp thời tham mưu cho cấp ủy thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng TCCS đảng, đảng viên. Theo đó, cần tiếp tục chú trọng tham mưu xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các TCCS đảng theo hướng thiết thực. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển Đảng trong doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, học sinh, sinh viên. Quyết liệt hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên mới từ 3% trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ. Đồng thời, lưu ý phát triển đảng viên phải gắn với chất lượng, không chạy theo số lượng mà buông lỏng chất lượng...

NGUYỆT THU

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 112
Thống kê truy cập
  • 002390323
  •  Đang online: 33
  •  Trong tuần: 7.588
  •  Trong tháng: 37.008
  •  Trong năm: 229.458