Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tham mưu tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng In trang
11/07/2022 10:49 SA

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ Trung ương đến địa phương đã và đang tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Đồng thời, tích cực tham mưu và nỗ lực thực hiện tốt 3 khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm nhằm tiếp tục làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

ại Lâm Đồng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nhanh chóng, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 33, ngày 25/2/2022 thực hiện Kết luận số 21, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Ban Tổ chức các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tổ chức hội nghị quán triệt và xây dựng Kế hoạch để thực hiện. 

 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh và của ban thường vụ cấp ủy cùng cấp đề ra và các nhiệm vụ mới phát sinh được giao; tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn.

 

Đồng thời, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu triển khai việc đăng ký mô hình mới, ý tưởng sáng tạo để làm cơ sở cho việc đánh giá, xếp loại cuối năm. Tham mưu chỉ đạo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các tổ chức Đảng và vai trò của người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng.

 

Về công tác cán bộ, trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, bổ nhiệm 6 đồng chí; bổ nhiệm lại 3 đồng chí; kéo dài thời gian giữ chức vụ đến tuổi nghỉ hưu 2 đồng chí; chỉ định bổ sung Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, nhiệm kỳ 2017 - 2022; kiện toàn chức danh Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng; hiệp y bổ nhiệm 4 đồng chí; xin chủ trương bổ sung 1 ủy viên ban chấp hành và 1 ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; thẩm định Đề án nhân sự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 và Đề án nhân sự Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh khoá VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đã thẩm định Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Quyết định điều động cán bộ, công chức từ khối Đảng sang khối Nhà nước 4 đồng chí; tiếp nhận cán bộ, công chức từ khối Nhà nước về khối Đảng 13 đồng chí; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và xét chuyển viên chức thành công chức 6 đồng chí.

 

Ban cũng đã tham mưu ban thường vụ cấp ủy cùng cấp rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và xây dựng mới quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp. Đến cuối tháng 4/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 đối với 6 địa phương gồm: Thành ủy Đà Lạt, Huyện ủy Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương, Di Linh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp.

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt được trong 6 tháng qua có những điểm nổi bật như: Đã triển khai và hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2022 đối với các chức danh thuộc thẩm quyền quy hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, hướng dẫn, nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh của 10/18 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đây là việc làm chưa có tiền lệ. Qua kiểm tra đã từng bước chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế và đặc biệt là nắm rõ hơn thực trạng các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Có thể nói, chất lượng được nâng lên và chuyển biến rõ nét. Đã đẩy mạnh công tác thủ tục hành chính trong Đảng, đã phối hợp xây dựng 3 phần mềm liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: phần mềm quản lý cán bộ; phần mềm chăm sóc sức khỏe cán bộ; phần mềm bảo vệ chính trị nội bộ và xây dựng 2 bộ thủ tục hành chính liên quan đến quy trình công tác cán bộ và phát huy tốt website của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

 

Có thể nói, công tác tổ chức xây dựng Đảng có những chuyển biến rõ nét, thể hiện: Trách nhiệm của cán bộ làm công tác xây dựng Đảng nâng lên; quy trình, thủ tục, nghiệp vụ công tác Đảng, sinh hoạt chi bộ nâng lên rõ rệt; hầu hết các đơn vị, tổ chức Đảng đều thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đảng viên; công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị đều tham mưu và thực hiện tốt...

 

NGUYỆT THU (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 820
Thống kê truy cập
  • 002525735
  •  Đang online: 51
  •  Trong tuần: 460
  •  Trong tháng: 34.747
  •  Trong năm: 364.870