Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Những bài học kinh nghiệm cho đại hội nhiệm kỳ mới In trang
13/03/2024 08:33 SA

Việc thực hiện Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 35) là cơ sở quan trọng để Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh đã theo đúng kế hoạch và đạt kết quả tốt. Việc tổng kết, đánh giá nhìn nhận lại kỹ lưỡng những kết quả thực hiện Chỉ thị này là nhiệm vụ cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội nhiệm kỳ mới.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 diễn ra ngày 29/2 đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan tới kết quả thực hiện Chỉ thị 35
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 diễn ra ngày 29/2 đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan tới kết quả thực hiện Chỉ thị 35

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương đã tạo thuận lợi cho các cấp ủy đảng trong việc quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Ngay sau khi Chỉ thị 35 và Hướng dẫn số 26 ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 96 và Hướng dẫn số 01 để triển khai thực hiện. 

Nổi bật, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp được thực hiện nghiêm túc, trang trọng, tuân thủ quy trình chặt chẽ, tập hợp trí tuệ của các đại biểu, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết.

Văn kiện trình đại hội các cấp được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về nội dung, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, có chất lượng; dự thảo Chương trình hành động trình đại hội là nội dung mới nhưng được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành các cấp có bố cục hợp lý, sát chức năng, nhiệm vụ...

Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội các cấp được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, theo đúng nguyên tắc, trình tự, dân chủ, khách quan, minh bạch, đúng quy trình 5 bước, quy định của Trung ương; nhân sự cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, số dư hợp lý và được cấp trên thẩm định, phê duyệt nên khi trình đại hội được đại biểu thống nhất cao. Việc bầu cử tại đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định, không có ứng cử, đề cử ngoài danh sách do cấp ủy nhiệm kỳ trước chuẩn bị.

Đại hội Đảng các cấp đã bầu cấp ủy và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên cơ bản theo đúng đề án đã chuẩn bị; cấp ủy họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, quy định, hướng dẫn của cấp trên, theo đúng cơ cấu đề án nhân sự. 

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp đã theo đúng phương châm dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng...

• RÚT KINH NGHIỆM CHO NHIỆM KỲ MỚI

Nhìn lại việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, bên cạnh những mặt mạnh, vẫn còn những mặt yếu, khâu yếu cần khắc phục. Trong đó có việc tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện các cấp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân chưa sâu rộng, chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Các ý kiến tham luận chủ yếu tham gia góp ý vào báo cáo chính trị và được chuẩn bị sẵn, thiếu các ý kiến trực tiếp tranh luận sôi nổi tại đại hội (trừ các ý kiến phát biểu tại các tổ thảo luận).

Kết quả bầu cử tại một số tổ chức Đảng về tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia vào cấp ủy khoá mới chưa đảm bảo theo quy định.

Tỉnh ủy cũng đã xác định nguyên nhân của vấn đề trên, trong đó, ngoài nguyên nhân khách quan còn tồn tại nguyên nhân chủ quan do công tác điều hành đại hội ở một số đoàn chủ tịch chưa có nhiều gợi ý để tranh luận, phản biện trực tiếp tại đại hội; chưa tạo được bầu không khí dân chủ, cởi mở để phát huy hết ý kiến của đại biểu. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa nghiên cứu kỹ các văn bản có liên quan như Quy chế bầu cử trong Đảng, Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng nên trong quá trình điều hành đại hội còn lúng túng.

Tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 15 diễn ra ngày 29/2 vừa qua, các đại biểu tham dự cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sát với việc triển khai trong thực tiễn từng địa phương, đơn vị. Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá: Đó là cơ sở để chúng ta có được cái nhìn toàn diện, đầy đủ và rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới.

Đây là bài học kinh nghiệm về việc việc cấp ủy các cấp cần lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị các điều kiện từ rất sớm, có kế thừa, tham khảo kinh nghiệm, bài học hay của nhiệm kỳ trước và kinh nghiệm đã chỉ đạo đại hội của các tổ chức cơ sở đảng và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nắm chắc công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên nhất là trong cấp ủy để tạo sự đồng thuận cao.

Việc lấy ý kiến góp ý và công tác thảo luận văn kiện đại hội tập trung vào những vấn đề mới, khó, nhạy cảm, những nội dung còn có ý kiến khác nhau để bàn bạc đi đến thống nhất. Gửi nội dung gợi ý thảo luận trước cho các đại biểu dự đại hội để có đủ thời gian nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng tham gia thảo luận, tạo không khí sôi nổi.

Công tác chuẩn bị nhân sự tuân thủ nguyên tắc, quy trình 5 bước trong công tác cán bộ, lựa chọn thận trọng, kỹ lưỡng, coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, uy tín, năng lực để thực thi nhiệm vụ. Nắm chắc tình hình, giữ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số. Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách cho cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, tránh để xảy ra tâm lý không tốt trong cán bộ, đảng viên.

Chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để định hướng chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Việc nhìn nhận thẳng thắn những mặt mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm chính là tiền đề quan trọng để Lâm Đồng sớm khởi động các bước cho nhiệm kỳ mới - Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

NGỌC NGÀ 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 113
Thống kê truy cập
  • 002390375
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 7.640
  •  Trong tháng: 37.060
  •  Trong năm: 229.510