Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Một số cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng In trang
20/09/2023 07:57 SA

Đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức cấp ủy các địa phương, đơn vị trong các cụm thi đua toàn tỉnh thời gian qua đã đề cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng và thực hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Trong công tác rà soát, bổ sung quy hoạch và xây dựng quy hoạch cán bộ mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản yêu cầu cụ thể, chi tiết, sát với từng đơn vị của từng khối như: Khối Đảng, MTTQ, các đoàn thể; khối Nhà nước; khối huyện, thành ủy… Thông qua các văn bản của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định rõ về những nhiệm vụ trọng tâm, đối tượng, cơ cấu, số lượng… trong việc rà soát, bổ sung quy hoạch; góp phần khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch. Đồng thời, giúp cho công tác quản lý về quy hoạch của các địa phương, cơ quan, đơn vị được chặt chẽ, hiệu quả.

Từ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Xây dựng hình ảnh Công an Nhân dân Lâm Đồng gần gũi, thân thiện, đẹp trong lòng Nhân dân và du khách” của Công an tỉnh. Lạc Dương với Mô hình “Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức hàng quý tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Dương”. Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả 2 Mô hình: “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”; “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp với Mô hình Tổ chức tọa đàm về “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp”. Hay như tại Thành ủy Bảo Lộc xây dựng thực hiện Mô hình Tổ chức tọa đàm “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; công tác quản lý đảng viên đang công tác và nơi cư trú”. Huyện ủy Đạ Tẻh với Mô hình Tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh tạo nguồn kết nạp đảng viên ở chi bộ thôn, tổ dân phố và công tác rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Huyện ủy Đam Rông có Mô hình Tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và phát triển Đảng ở khu dân cư”. Huyện ủy Cát Tiên có Mô hình Tổ chức tọa đàm “Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên”. Huyện ủy Di Linh có Mô hình Tổ chức tọa đàm “Thực trạng và giải pháp công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Di Linh”. Huyện ủy Bảo Lâm xây dựng và thực hiện Mô hình Tổ chức tọa đàm “Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; công tác quản lý đảng viên đang công tác và nơi cư trú”. Hay như Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã triển khai cho toàn thể đảng viên cam kết và đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đảng viên hàng năm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, từng bước củng cố xây dựng Đảng vững mạnh.

Được biết, ngay sau khi Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa các văn bản của Trung ương thì Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành hướng dẫn để các địa phương, cơ quan, đơn vị có sự thống nhất trong nhận thức và cách làm. Ban hành quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Theo đó, việc xử lý văn bản đến và văn bản đi được thực hiện trong quy trình khép kín, các bước và thời gian thực hiện cụ thể; phân công công chức chủ trì tham mưu và công chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ; lãnh đạo ban và lãnh đạo phòng theo dõi việc thực hiện. 

Các cơ quan tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các thành ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch để thực hiện đồng bộ, thống nhất 6 chỉ tiêu; 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; nhiệm vụ cụ thể của 28 địa phương, cơ quan, đơn vị và bổ sung vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Rà soát, hoàn thiện, ban hành các quy định, quy chế, quy trình, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số ngày càng thiết thực và hiệu quả…

Được biết, Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo đổi mới công tác quản lý, điều hành của chính quyền và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước. Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, chính quyền địa phương, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành Chỉ thị số 07, ngày 26/4/2023 về việc “Chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc và tham mưu của các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh”. Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025. Theo đó, đã giảm 3 đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố từ 12 xuống còn 9 huyện, thành phố; giảm 2 đơn vị hành chính cấp xã, giảm từ 142 xuống còn 140; trong giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã… để tiến tới tinh gọn bộ máy, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ theo hướng dẫn quy định của Trung ương.    

NGUYỆT THU

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 1.898
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 002526127
  •  Đang online: 52
  •  Trong tuần: 852
  •  Trong tháng: 35.139
  •  Trong năm: 365.262