Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Về nhiệm kỳ đại hội 21/02/2020 Thực hiện Quyết định sáp nhập tổ chức csđ của BTV Huyện ủy nhiệm kỳ 2019-2020

Xin hỏi, mốc thời gian biên tập các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW là việc tổng kết thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã trong thời gian 2019-2020 hay cả nhiệm kỳ 2015-2020?
Trả lời Thời gian trả lời: 21/02/2020 09:06 SA

Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019. Trong đó, nêu rõ: “Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện 4 nội dung sau: (1) Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025; …; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên”.

Đảng bộ xã X được Ban Thường vụ Huyện ủy quyết định thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ xã A và Đảng bộ xã B

Theo quy định của Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng: “Từ TCCSĐ đến đảng bộ trực thuộc Trung ương nếu được thành lập mới, chia tách, hợp nhất, sáp nhập trong nhiệm kỳ, thì cấp uỷ cấp trên trực tiếp chỉ định cấp uỷ chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của các cấp uỷ này không nhất thiết là 5 năm để nhiệm kỳ đại hội phù hợp với nhiệm kỳ đại hội của tổ chức đảng cấp trên”, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ định BCH, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư; đồng thời chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho Đảng bộ xã X nhiệm kỳ 2019-2020 cho phù hợp tình hình.

Để công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ xã X nhiệm kỳ 2020-2025 đạt kết quả tốt, các văn kiện trình Đại hội phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã X nhiệm kỳ 2019-2020; đồng thời có sự kế thừa kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ xã A và Đảng bộ xã B giai đoạn 2015-2019. Do đó, mốc thời gian biên tập các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ xã X là nhiệm kỳ 2015-2020.

Thống kê truy cập
  • 002276044
  • Đang online: 60
  • Trong tuần: 7.067
  • Trong tháng: 8.619
  • Trong năm: 533.263