Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Coi báo, tạp chí của Đảng là tài liệu sinh hoạt Đảng In trang
29/10/2020 07:23 SA

Thời đại bùng nổ thông tin, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra nhu cầu đọc, xem ngày càng hiện đại, tiện ích với nhiều phương tiện đa dạng, giúp bạn đọc tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn. Tuy nhiên, các ấn phẩm từ báo in, tạp chí của Đảng vẫn giành được sự quan tâm và tình cảm của độc giả. Đặc biệt, ngày nay, báo, tạp chí của Đảng tiếp tục được coi như tài liệu phục vụ sinh hoạt Đảng có giá trị.

hinh 180.jpg
hinh 180.jpg

Sau hơn bảy năm thực hiện Kết luận số 29 ngày 25/8/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả rõ nét. Nhiều tổ chức đảng và đảng viên đã thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo Đảng được tiến hành thường xuyên. Từ đó, hiệu quả từ việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở tỉnh Lâm Đồng từng bước có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu về đọc và làm theo báo Đảng cũng như vận dụng vào thực tiễn. 
 
Ngày nay, việc đọc báo đã đáp ứng được thông tin phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, là cơ sở để phản bác những thông tin không chính thống, thông tin một chiều mang tính xuyên tạc của các thế lực thù địch. Báo và tạp chí của Đảng là tài liệu không thể thiếu trong công tác định hướng dư luận xã hội và ổn định chính trị, xây dựng niềm tin trong Nhân dân. Vì vậy, các cơ quan báo Đảng từ Trung ương đến địa phương cần tiếp tục có chủ trương sẽ cấp phát báo Đảng, tạp chí của Đảng đến các đảng viên. Qua việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng đã giúp nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của báo, tạp chí của Đảng. Các ấn phẩm báo, tạp chí của Đảng đã đến các chi bộ, đảng bộ, các cấp chính quyền và được cán bộ, đảng viên, công chức của thành phố đón đọc, sử dụng đúng mục đích. Nhiều chi bộ, đảng bộ đã sử dụng, khai thác các nội dung báo, tạp chí của Đảng làm tư liệu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phục vụ sinh hoạt chi bộ. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, việc tổ chức đọc, sử dụng báo, tạp chí của Đảng ở một số cơ sở đảng đạt hiệu quả chưa cao. Vẫn còn hiện tượng đảng viên ít quan tâm đến việc đọc báo, tạp chí của Đảng, có những nơi mua báo nhưng ít đọc, ít nghiên cứu. Số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng hằng năm không đạt so với yêu cầu về chỉ tiêu trong Chỉ thị 11.
 
“Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan báo chí của Đảng quan tâm thực hiện việc nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt Đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống… Cán bộ, đảng viên, nhất là người lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng”, Thông báo Kết luận số 173 ngày 6/4/2020 của Ban Bí thư cho biết. 
 
Báo, tạp chí của Đảng là những kênh thông tin quan trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền từ tỉnh, thành phố đến các cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở, các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thiết thực trong công tác chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các đơn vị phải sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào đọc và làm theo báo Đảng. Bên cạnh đó, cần coi trọng việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác mua, đọc báo, tạp chí của Đảng. Mặt khác, cần tăng cường kiểm tra việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, bảo đảm sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích, khuyến khích mở rộng đối tượng hưởng thụ báo, tạp chí của Đảng. 
 
Theo đó, Kết luận 173 của Ban Bí thư cũng yêu cầu: Báo, tạp chí của Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các ấn phẩm cần bám sát thực tiễn đời sống xã hội, tăng sức hấp dẫn, tính thuyết phục đối với bạn đọc, phục vụ tốt hơn các nhiệm vụ của Đảng. Trung ương cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quán triệt, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 173, nhất là người đứng đầu thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; trong đó, chú trọng nội dung “Bảo đảm mỗi chi bộ, đảng bộ đều có Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và báo Đảng bộ địa phương”.
 
NGUYỆT THU (http://baolamdong.vn)
Lượt xem: 4.678

Thống kê truy cập
  • 002294543
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 2.332
  •  Trong tháng: 9.036
  •  Trong năm: 133.678