Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tỉnh ủy Lâm Đồng ban hành các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII In trang
30/10/2022 05:29 CH

(LĐ online) - Ngày 27/10, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành 4 chương trình hành động số 39, 40, 41, 42 thực hiện các nghị quyết số 18, 19, 20, 21 (ngày 16/6/2022) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng. Ảnh: Duy Danh
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tham dự quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Lâm Đồng. Ảnh: Duy Danh

 

Nội dung các nghị quyết gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW về “tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW về “tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

 

Các chương trình hành động đã nêu rõ mục đích, yêu cầu; mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện các nghị quyết nêu trên.

 

Chi tiết về các chương trình hành động 

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW

 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW

 

PV

Lượt xem: 639
Thống kê truy cập
  • 002419492
  •  Đang online: 79
  •  Trong tuần: 1.435
  •  Trong tháng: 6.750
  •  Trong năm: 658.711