Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Bổ nhiệm cán bộ 21/02/2020 Xin hỏi, khi bổ nhiệm cán bộ thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý thì căn cứ vào khung năng lực của vị trí việc làm hay tiêu chuẩn chức danh cán bộ?
Trả lời Thời gian trả lời: 21/02/2020 09:09 SA

Trả lời: Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị (tại Điều 10) quy định về nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ như sau:

“2- Phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; phải căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của cán bộ và tiêu chuẩn chức danh cán bộ”.

Do đó, khi thực hiện bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải theo đúng quy định hiện hành của Bộ Chính trị.

Thống kê truy cập
  • 002276070
  • Đang online: 44
  • Trong tuần: 7.093
  • Trong tháng: 8.645
  • Trong năm: 533.289