Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên In trang
24/07/2023 07:30 SA

Qua 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” đã làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng xã hội về vai trò của thanh niên và công tác thanh niên trong thời kỳ mới.

Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng
Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng ngày càng đạt được nhiều kết quả quan trọng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 20 tổ chức Đoàn cấp huyện và tương đương; 262.410 thanh niên, trong đó có 73.694 đoàn viên, 127.538 hội viên Hội LHTN Việt Nam. Nhận thức tầm quan trọng của Nghị quyết số 25 đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã xây dựng chương trình hành động, đồng thời, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi học tập, quán triệt nghị quyết; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tổ chức nhiều hoạt động thiết thực thể hiện rõ vị trí, vai trò của thanh niên và công tác thanh niên. 

Theo chị Trần Thị Chúc Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp giữa Mặt trận, các sở, ban, ngành, đoàn thể, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng trong những năm qua, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nghị quyết đại hội Đảng các cấp để triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm.

Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa phù hợp với tình hình địa phương và triển khai bằng những chương trình hành động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Từ năm 2008 đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng liên tục được Trung ương Đoàn đánh giá là đơn vị thi đua xuất sắc. Vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trước cấp ủy đảng, chính quyền, Nhân dân và các tầng lớp thanh niên ngày càng cao.

Nhiều đề án, chương trình do Đoàn Thanh niên tham mưu đã được phê duyệt, thực hiện, đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên và công tác thanh niên. Đặc biệt, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã phối hợp với ban, ngành liên quan tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với cán bộ, ĐVTN. Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức 14 buổi đối thoại cấp tỉnh, 235 buổi đối thoại cấp huyện với trên 38.000 lượt ĐVTN tham gia. 

Qua các hội nghị, diễn đàn đối thoại đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc được cán bộ, ĐVTN quan tâm như: kết nạp đảng trong thanh niên, sinh viên; công tác tư vấn, đào đào nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, việc xuất khẩu lao động cho thanh niên; các vấn đề về bảo vệ môi trường; công tác cán bộ Đoàn,… 

Công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lâm Đồng có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đẩy mạnh theo hướng trực quan, sinh động, hiệu quả. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt hơn yêu cầu hoạt động Đội trong thời kỳ mới. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn có sự chuyển biến rõ nét, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được mở rộng. Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã góp phần tích cực trong việc tham gia xây dựng Đảng và chính quyền Nhân dân. 

Trong 15 năm qua, toàn tỉnh đã phát triển được 272.520 đoàn viên, giới thiệu 57.410 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 13.165 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn đã tăng cường tham mưu thực hiện cơ chế, chính sách đối với công tác thanh niên; phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhà nhận được sự quan tâm hỗ trợ của đông đảo các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội. Các cấp bộ Đoàn từng bước được đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo sát với cơ sở, sát với đối tượng, tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng, tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên…

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, cấp ủy các cấp cũng đã có sự nhìn nhận đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng đối với công tác thanh niên tại địa phương, đơn vị. Đến nay, các đảng ủy trực thuộc tỉnh đã có chương trình hành động, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch hoạt động; đồng thời, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức triển khai thực hiện chương trình hành động trong hệ thống tổ chức Đoàn - Hội các cấp. Từ đó nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi hàng năm.

Theo Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Thị Chúc Quỳnh, để phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức Đoàn, cũng như tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên trong thời kỳ mới, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung trong Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với phương châm năng động, sáng tạo phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi để ĐVTN phát huy tích cực vai trò của mình trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên”; duy trì tốt công tác lựa chọn, bồi dưỡng giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú cho cấp ủy xem xét kết nạp. Phấn đấu hàng năm số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng cao hơn năm trước...

VIỆT QUỲNH (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 1.101

Thống kê truy cập
  • 002390236
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 7.501
  •  Trong tháng: 36.921
  •  Trong năm: 229.371