Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2020 In trang
08/12/2020 03:06 CH

Ngày 4-12-2020, tại tỉnh Tây Ninh, Cụm thi đua số 4 Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Các đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh; Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo và chuyên viên Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo ban tổ chức 11 tỉnh ủy, thành ủy thuộc Cụm thi đua số 4 (Tiền Giang, Bình Dương, Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và TP. Hồ Chí Minh) tới dự.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Năm 2020, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các đơn vị trong Cụm nỗ lực triển khai thực hiện và mang lại kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần thực hiện thành công các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết của từng tỉnh ủy, thành ủy trong nhiệm kỳ 2015-2020, hoàn thành tốt trong việc tham mưu, triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành đã đề ra. Đồng thời, đã phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng Đảng tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ sơ kết, tổng kết các chuyên đề; theo dõi tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; trong đó tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kế hoạch về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đảng viên từng bước được nâng lên. Công tác tổ chức - cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách cán bộ được kịp thời, bảo đảm đúng theo quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo thực hiện, phục vụ kịp thời yêu cầu công tác cán bộ, đảng viên. Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong Cụm đã triển khai, quán triệt thực hiện tốt các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về các phong trào thi đua - khen thưởng năm 2020. Cụm đã chủ động xây dựng Kế hoạch và Bảng Tiêu chí đánh giá thi đua năm 2020; tích cực chuẩn bị, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm  90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2020) với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; triển khai các hoạt động hưởng ứng đợt thi đua chuyên đề “Cách làm hay, mô hình mới” trong việc thực hiện các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7 và 8 (khóa XII) gắn với công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã khen thưởng 3 tập thể và 4 cá nhân thuộc Cụm thi đua số 4 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới”. 

Tuy nhiên, công tác thi đua năm 2020 còn những mặt hạn chế như: Việc phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để khen thưởng, khuyến khích, động viên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua còn hạn chế; nhiều mô hình mới, cách làm hay chưa được nhân rộng kịp thời; việc tham mưu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả chưa thật sự đồng bộ, quyết liệt; tham mưu triển khai thực hiện một số nhiệm vụ ở một số đơn vị trong Cụm có lúc chưa kịp thời… Nguyên nhân là do công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các nhân tố mới, mô hình hay chưa thường xuyên liên tục, sâu rộng; các chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy chưa thống nhất dẫn đến các đơn vị thực hiện chưa đồng bộ. 
   
Năm 2020, các đơn vị Cụm thi đua số 4 tập trung thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm. Một là, phối hợp tham mưu tuyên truyền thành công đại hội đảng bộ các cấp, sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tham mưu chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hai là, tiếp tục nghiên cứu, tham mưu làm tốt công tác tư tưởng và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thôi tái cử cấp uỷ, chính quyền, mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW ngày 20-12-2019. Ba là, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và các quy định của Nhà nước về công tác tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị năm 2021. Năm là, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền công tác tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính trị, nhất là về Đại hội XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sáu là, chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc gắn với cải cách hành chính; xây dựng nội bộ đơn vị trong sạch, vững mạnh. Bảy là, triển khai và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 theo Kết luận của Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh giới thiệu khái quát mảnh đất và con người Tây Ninh; những thành tựu nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh; đồng thời ghi nhận những kết quả công tác rất đáng khích lệ của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng Tây Ninh đã đạt được trong năm 2020. Đồng chí Phạm Hùng Thái nêu rõ: ”Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng của tỉnh đã khắc phục khó khăn, bám sát 8 nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận số 06-KL/BTCTW ngày 1-1-2020 của Ban Tổ chức Trung ương; tích cực, chủ động, tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, đặc biệt là việc tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng tiến độ, quy định. Đồng thời, tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; công tác phát triển đảng viên được chú trọng cả về số lượng và chất lượng; tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được thực hiện tốt; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với vị trí việc làm; tập trung nắm tình hình chính trị nội bộ liên quan đến công tác cán bộ, kết luận về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay chặt chẽ, phục vụ kịp thời công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ”. Đồng chí Phạm Hùng Thái đánh giá cao kết quả công tác của Cụm thi đua số 4, đồng thời mong muốn các thành viên trong cụm tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào thành tựu chung của các địa phương trong cụm.

Các đại biểu đã sôi nổi thảo luận làm rõ thêm kết quả công tác thi đua của Cụm; giới thiệu những cách làm hay, mô hình mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của từng địa phương; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu làm rõ thêm những kết quả nổi bật của Cụm thi đua số 4 trong năm 2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết khẳng định: Công tác thi đua - khen thưởng trong Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã đi vào nền nếp, góp phần khuyến khích, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy. Trong những năm qua, các thành viên trong Cụm Thi đua số 4 đã rất gắn bó, duy trì hoạt động thường xuyên, với nội dung phong phú và có chất lượng. Trong đó đã giới thiệu và lan tỏa nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết đề nghị Cụm thi đua số 4 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết cũng đã tiếp thu các kiến nghị của các đơn vị và của Cụm Thi đua số 4, để phản ánh kịp thời với Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương.

         

Kiểm phiếu giới thiệu đơn vị được đề nghị Ban Tổ chức tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Với tinh thần đoàn kết, công khai, dân chủ, Hội nghị đã bỏ phiếu kín đề nghị Ban Tổ chức Trung ương tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh); tặng Bằng khen cho 4 đơn vị (Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An và Đồng Nai) và 14 cá nhân có nhiều thành tích trong năm 2020.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã tặng Bằng khen cho 3 đơn vị và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cách làm hay, mô hình mới", do Ban Tổ chức Trung ương phát động. 

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tổ chức Trung ương trao Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Cách làm hay, mô hình mới" năm 2020.

Các đơn vị đã ký giao ước thi đua năm 2021 và bầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu làm Cụm trưởng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh là Cụm phó Thường trực, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận làm Cụm phó Cụm thi đua số 4 năm 2021.

T.S (http://www.xaydungdang.org.vn)
Lượt xem: 1.070

Thống kê truy cập
  • 002294545
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 2.334
  •  Trong tháng: 9.038
  •  Trong năm: 133.680