Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Lạc Dương: Nhiều nỗ lực trong công tác phát triển đảng viên In trang
07/05/2021 07:22 SA

Phát triển đảng viên nói chung và đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng được Huyện ủy Lạc Dương tập trung thực hiện. Sau 5 năm thực hiện các nghị quyết chuyên đề về nội dung trên, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn đã có nhiều khởi sắc.

Huyện ủy Lạc Dương khen thưởng các tập thể vì đã có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện việc phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020
Huyện ủy Lạc Dương khen thưởng các tập thể vì đã có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện việc phát triển đảng viên giai đoạn 2016 - 2020

 

Giai đoạn 2016 - 2020, sau khi ban hành và đi vào thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy Lạc Dương gồm: Nghị quyết 03 ngày 1/6/2016 về nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên và Nghị quyết 04 ngày 1/7/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); các cấp ủy, tổ chức đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

 

Qua 5 năm thực hiện các nghị quyết trên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng. Bên cạnh đó, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã không ngừng củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức đảng ở cơ sở phù hợp với từng loại hình và thực tiễn đặt ra. Theo đó, đã giải thể Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể và Đảng bộ cơ quan chính quyền, từ đó thành lập những chi bộ cơ sở các ban, phòng, đoàn thể trực thuộc Huyện ủy; không triển khai mô hình chi bộ cơ quan các xã, thị trấn mà đưa đảng viên về sinh hoạt tại các thôn, tổ dân phố, góp phần giảm đầu mối tổ chức đảng, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại cơ sở. Để duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn; thành lập các tổ công tác dự, chỉ đạo, hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ thôn, tổ dân phố. Đảng ủy các xã, thị trấn cử các đồng chí đảng ủy viên tham gia sinh hoạt và giữ chức vụ Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố, từ đó đã tạo bước chuyển tích cực trong việc duy trì, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, nhất là nắm chắc chủ trương của cấp ủy cấp trên, quán triệt và triển khai nhiệm vụ sát với tình hình từng địa bàn khu dân cư.

 

Công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người DTTS đã được quan tâm, chú trọng thực hiện và đạt được mục tiêu đề ra. Ông Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương cho biết: “Giai đoạn 2016 - 2020, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 366 đảng viên mới, đạt 122% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; trong đó đã kết nạp 147 đảng viên người DTTS, đạt tỷ lệ 40,2% trên tổng số đảng viên được kết nạp. Chất lượng đảng viên mới kết nạp đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, có động cơ vào Đảng đúng đắn, góp phần tăng số lượng đảng viên và sức mạnh cho các chi bộ đảng. Các đảng viên được phân công công tác phù hợp, đảm bảo phát huy tốt năng lực, sở trường”. Công tác quản lý đội ngũ đảng viên cũng được coi trọng, việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên được tiến hành chặt chẽ hàng năm. “Đó là cơ sở để kịp thời khen thưởng những đảng viên ưu tú và sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách. Từ năm 2016 - 2020 đã có 26 trường hợp đảng viên không còn đủ tư cách bị xóa tên khỏi danh sách đảng viên”, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Dương nhấn mạnh.

 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra trong việc thực hiện công tác này. Trong đó, phải kể đến chất lượng sinh hoạt của một số cấp ủy, chi bộ chưa thực sự được nâng cao, ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ. Việc tạo nguồn kết nạp đảng viên ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn. Chưa phát triển được đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Vẫn còn tình trạng đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm quy định phải xem xét xóa tên, đưa ra khỏi Đảng và xử lý kỷ luật có chiều hướng gia tăng. Hoạt động của một số tổ chức đoàn thể, nhất là Đoàn Thanh niên chưa thiết thực, hiệu quả từ đó ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn phát triển đảng viên…

 

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03 và 04 vừa qua, Bí thư Huyện ủy Phạm Triều nhấn mạnh việc Huyện ủy Lạc Dương cần xác định rõ mục tiêu và tăng cường các giải pháp để làm tốt công tác nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS. Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên. Phát triển đảng viên người DTTS. Để thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trên, Bí thư Huyện ủy Phạm Triều yêu cầu các đơn vị, địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; sâu sát, gần gũi đảng viên, nhất là đảng viên mới, đảng viên trẻ; tạo môi trường rèn luyện, thử thách, xây dựng cho được đội ngũ đảng viên thật sự tiền phong, gương mẫu, trước hết là đảng viên giữ vai trò lãnh đạo, quản lý các cấp. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chú trọng xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên để thực hiện tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Kịp thời khen thưởng những tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhằm khích lệ tinh thần và tạo động lực đối với tổ chức đảng và đảng viên trong việc nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

 

HOÀNG MY (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 1.505

Thống kê truy cập
  • 002525835
  •  Đang online: 58
  •  Trong tuần: 560
  •  Trong tháng: 34.847
  •  Trong năm: 364.970