Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tìm giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên ở Di Linh In trang
16/05/2023 07:24 SA

Những năm qua, Đảng bộ huyện Di Linh đặc biệt chú trọng công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên ở cơ sở. Thành tựu đã có song hạn chế vẫn còn nhiều, đòi hỏi Đảng bộ huyện Di Linh cần tìm giải pháp tháo gỡ để từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Huyện ủy Di Linh tổ chức tọa đàm bàn về thực trạng, giải pháp công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố
Huyện ủy Di Linh tổ chức tọa đàm bàn về thực trạng, giải pháp công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố

 

• THÀNH QUẢ ĐÃ CÓ

Đảng bộ huyện Di Linh hiện có 64 tổ chức cơ sở đảng với 4.419 đảng viên. Bám sát Chỉ thị số 28, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 100 ngày 27/8/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”, huyện Di Linh đã tạo được những kết quả nhất định trong công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên cũng như công tác quản lý đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố.

Cụ thể, công tác tạo nguồn kết nạp Đảng đã được các tổ chức cơ sở đảng quan tâm, trình độ mọi mặt của đảng viên không ngừng được nâng lên. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Di Linh, tính từ đầu nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 286 đảng viên mới. Trong đó, có 144 đảng viên nữ, 96 đảng viên người dân tộc thiểu số và đoàn viên, thanh niên có 129 đảng viên. Có 103 đảng viên được kết nạp ở chi bộ thôn, tổ dân phố.

Công tác quản lý đảng viên đã được các cấp ủy quan tâm, thực hiện nghiêm. Các cấp ủy căn cứ vào các quy định, hướng dẫn của cấp trên đã có các giải pháp cụ thể trong việc theo dõi, rà soát, giáo dục để đảng viên nắm được các nguyên tắc, quy định của Đảng. Do vậy đại đa số đảng viên ở nông thôn đã chấp hành tốt các nguyên tắc trong sinh hoạt, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ đối với chi bộ, tích cực tham gia sinh hoạt Đảng và các hoạt động của địa phương phát động. Thông qua công tác quản lý đảng viên, rà soát sàng lọc từ đầu nhiệm kỳ các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã chủ động tham mưu và xử lý số đảng viên vi phạm bằng các hình thức: khiển trách 37 đảng viên, cảnh cáo 8 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khai trừ ra khỏi Đảng 3 đảng viên, xóa tên 21 đảng viên, cho ra khỏi Đảng 11 đảng viên, trong đó 6 đảng viên cho ra khỏi Đảng thuộc các chi bộ thôn, tổ dân phố. 

• NHIỆM VỤ ĐẶT RA

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy Di Linh, cho rằng: Những kết quả đạt được nêu trên là kết quả nỗ lực rất lớn của các cấp ủy đảng, sự phấn đấu của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Huyện ủy nhận thấy còn những hạn chế nhất định cần phải có giải pháp quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Những hạn chế mà Bí thư Huyện ủy Di Linh nêu ra bao gồm, tỷ lệ chi bộ thôn, tổ dân phố có kết nạp đảng từ đầu nhiệm kỳ còn thấp 73/183 chi bộ (đạt 39,8%). Số lượng đảng viên mới được kết nạp ở khu dân cư còn rất thấp, nhiều chi bộ hiện nay gặp khó khăn trong việc tạo nguồn kết nạp Đảng. Tỷ lệ đảng viên là cán bộ trong các tổ chức chính trị ở thôn, tổ dân phố còn thấp như: chức danh trưởng thôn, tổ trưởng dân phố là đảng viên đạt 54%, Trưởng Ban Công tác Mặt trận là đảng viên 66,1%, trưởng các đoàn thể là đảng viên đạt 45%, phó các đoàn thể là đảng viên đạt 28%.

Đối với công tác quản lý đảng viên, mặc dù đã được quan tâm hơn so với những năm trước, tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý đảng viên của một số Đảng ủy cơ sở chưa thật sự quyết liệt, chưa có những giải pháp cụ thể, kịp thời giáo dục, quản lý đảng viên, do vậy tỷ lệ đảng viên ở khu vực nông thôn bị xử lý kỷ luật rất cao, số đảng viên bị cách chức, khai trừ, xóa tên và xin ra khỏi Đảng hầu hết là đảng viên thuộc các chi bộ nông thôn. Có 14/21 đảng viên bị xóa tên là bộ đội xuất ngũ khi trở về địa phương vi phạm nguyên tắc sinh hoạt Đảng dẫn đến phải xóa tên…
Trên cơ sở nhìn nhận những vấn đề đặt ra, Huyện ủy Di Linh cũng đã xác định rõ những nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Từ đó địa phương này đã tìm nhiều giải pháp để khắc phục.

Đảng bộ huyện Di Linh đã tổ chức tọa đàm bàn về thực trạng và tìm giải pháp tháo gỡ những vấn đề đặt ra. Từ đây, các giải pháp đã được thống nhất triển khai thực hiện. Theo đó, các đảng ủy cần thực sự quyết liệt, sâu sát trong việc kiểm tra, đôn đốc các chi bộ thực hiện tốt kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên. Thường xuyên chỉ đạo để các tổ chức chính trị ở cơ sở đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đoàn viên, hội viên, quần chúng tham gia, thông qua đó phát hiện những điển hình tiêu biểu để tạo nguồn phát triển đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên cần được các cấp ủy đảng quan tâm đúng mức, thường xuyên, sâu sát. Công tác kiểm tra, hướng dẫn cần được thực hiện tốt để các chi bộ thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên, việc thực hiện quy trình, miễn sinh hoạt, giới thiệu sinh hoạt Đảng cho số đảng viên đi làm ăn xa… Công tác rà soát, sàng lọc để theo dõi, giáo dục đảng viên có khuyết điểm ở một số cấp ủy, chi bộ cần được thực hiện nghiêm.

Các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thông qua đó phát hiện và lựa chọn những nhân tố tích cực giới thiệu để chi bộ tạo nguồn kết nạp đảng viên. Công tác quản lý đảng viên, đặc biệt là đảng viên đi làm ăn xa cần được thực hiện đúng quy định, tránh tình trạng nể nang, bao che khi đảng viên có sai phạm về thực hiện nguyên tắc sinh hoạt Đảng. 

Xác định rõ “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, để đạt được điều đó, đòi hỏi phải xây dựng chi bộ vững mạnh về mọi mặt, trong đó công tác đảng viên là nhiệm vụ then chốt. Hiện, huyện Di Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên ở các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

NGỌC NGÀ (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 218
Thống kê truy cập
  • 002294602
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 2.391
  •  Trong tháng: 9.095
  •  Trong năm: 133.737