Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiên Hoàng chú trọng nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên In trang
26/12/2022 07:12 SA

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên luôn được Đảng bộ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên chú trọng thực hiện. Từ đó, góp phần vào công tác xây dựng Đảng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới luôn được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Hoàng chú trọng thực hiện
Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới luôn được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Hoàng chú trọng thực hiện

 

Tính đến nay, toàn Đảng bộ xã Tiên Hoàng có 10 chi bộ trực thuộc; trong đó, có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ trường học, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ công an với 132 đảng viên. 

 

Ông Đào Văn Đại - Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiên Hoàng cho biết, trong những năm qua, các chi ủy, chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; lãnh đạo phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng, kiến nghị đề xuất của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư.

 

Trong năm 2022, Đảng bộ xã Tiên Hoàng đã có 100% chi bộ sinh hoạt đúng định kỳ và 90% chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt theo quy định; 100% đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang đang công tác đăng ký và thực hiện đúng nội dung cam kết về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; 100% đảng viên đang công tác được giới thiệu và thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú, trong đó có 80% đảng viên được chi bộ, cấp ủy nhận xét tiêu biểu, gương mẫu hằng năm theo quy định; có 70% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, 100% cấp ủy và chính quyền hoàn thành nhiệm vụ; 100% các tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

 

Cùng với đó, Đảng ủy xã Tiên Hoàng đã tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 20-NQ/ĐU của Đảng ủy đối với 9/10 chi bộ trực thuộc; kiểm tra chuyên đề đối với 2 chi bộ và 2 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 1 chi bộ và 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã tổ chức kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 1 chi bộ; kiểm tra việc thu nộp quản lý và sử dụng đảng phí đối với 1 chi bộ; giám sát chuyên đề đối với 1 chi bộ và 2 đảng viên; giám sát việc kê khai tài sản đối với 1 đồng chí cán bộ chủ chốt của xã. Chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện công tác tự kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng... Đồng thời, thi hành kỷ luật 1 chi ủy viên với hình thức cách chức; chỉ đạo chi bộ thi hành kỷ luật đảng đối với 2 đảng viên bằng hình thức khiển trách do vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, sinh con thứ 3 và thứ 4.

 

Bên cạnh công tác nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên, các chi ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tiên Hoàng còn chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác vận động quần chúng có nhiều chuyển biến tích cực; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được chú trọng, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tiên Hoàng đặt chỉ tiêu kết nạp mới 22 đảng viên trở lên. Đến nay, Đảng bộ xã Tiên Hoàng đã kết nạp thêm 9 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 

Trong thời gian tới, Đảng bộ xã Tiên Hoàng sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lịch sử, văn hóa của quê hương, đất nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ nhằm kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đồng thời, quán triệt và nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên; chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chủ động nắm bắt chính xác tình hình, diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, dư luận xã hội ở từng địa bàn, từng đối tượng để tuyên truyền, định hướng, giáo dục; giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc về tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với các nhiệm vụ chính trị, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng bộ, chi bộ. Chú trọng việc lắng nghe, đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân quan tâm.

 

HOÀNG SA (baolamdong.vn)

Lượt xem: 359
Thống kê truy cập
  • 002294534
  •  Đang online: 13
  •  Trong tuần: 2.323
  •  Trong tháng: 9.027
  •  Trong năm: 133.669