Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở Lâm Hà In trang
09/06/2023 08:12 SA

Huyện ủy Lâm Hà đã ban hành nhiều văn bản và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn. Từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà tặng giấy khen cho các đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Thời gian qua, Huyện ủy Lâm Hà luôn xác định, cán bộ, đảng viên là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, là người truyền đạt và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, nắm bắt và phản hồi những thông tin từ Nhân dân cho Đảng và Nhà nước. Vì vậy, Huyện ủy Lâm Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. 

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có chất lượng cao, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm nhằm xây dựng hệ thống chính trị của địa phương trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chỉ đạo đổi mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 

Cùng với đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ từ tuyển chọn, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đến bố trí, sử dụng cán bộ. Triển khai làm tốt công tác quy hoạch cán bộ; đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; kết hợp xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm, đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo sự kế thừa giữa các thế hệ. Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy Lâm Hà đã cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho 312 lượt cán bộ, đảng viên.

Ngoài ra, Huyện ủy Lâm Hà cũng chỉ đạo, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh và làm tốt công tác phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ huyện Lâm Hà đã kết nạp được hơn 400 đảng viên mới.

Đồng chí Hà Văn Thuận - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lâm Hà cho biết, bằng nhiều giải pháp đồng bộ đã được triển khai hiệu quả, đến nay, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện ngày càng được nâng cao hơn, cơ bản đảm bảo về số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý. Đa số cán bộ, đảng viên trên địa bàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống lành mạnh; chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước… Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tại địa phương hầu hết được đào tạo, bồi dưỡng và trải qua thực tiễn, có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chất lượng và hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. 100% cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định.  Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở đã thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương.

Huyện ủy Lâm Hà cũng đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cán bộ, công chức cấp huyện có trình độ sau đại học đạt từ 15% trở lên và cán bộ công chức cấp xã có trình độ đại học đạt từ 65% trở lên. 

DUY NGUYỄN (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 394
Thống kê truy cập
  • 002390341
  •  Đang online: 31
  •  Trong tuần: 7.606
  •  Trong tháng: 37.026
  •  Trong năm: 229.476