Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Mức khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên 04/12/2020 Cho biết mức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên theo Quy định 05-Qđi/TU ngày 19/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Trả lời Thời gian trả lời: 08/12/2020 02:43 CH

Trả lời: Theo quy định hiện hành, mức khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực hiện theo Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng Trung ương Đảng. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu và vận dụng cho phù hợp.

Thống kê truy cập
  • 002275826
  • Đang online: 37
  • Trong tuần: 6.849
  • Trong tháng: 8.401
  • Trong năm: 533.045