Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Xứng đáng với cờ thi đua của Chính phủ In trang
16/08/2021 08:47 SA

Với những nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2020, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua và đây là lần thứ hai đơn vị vinh dự được tặng cờ thi đua của Chính phủ trong vòng 3 năm gần đây. 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020 tại buổi tọa đàm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng vào tháng 10/2020. Ảnh: Duy Danh
Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Quận trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2015 - 2020 tại buổi tọa đàm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng vào tháng 10/2020. Ảnh: Duy Danh

Với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, trực tiếp hỗ trợ Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy còn là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị trong tỉnh và là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng, tuyển dụng, nâng ngạch, xếp lương, chính sách, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) của Tỉnh ủy theo phân cấp.

 

Với phương châm “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông”, trong nhiều năm nay Ban Tổ chức Tỉnh ủy luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; tạo điều kiện thuận lợi để công chức cơ quan phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao hằng năm. 

 

Năm 2020, trong bối cảnh cả tỉnh chung tay phòng, chống và kiểm soát dịch COVID-19, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tích cực xây dựng các đề án trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo chương trình công tác năm, đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu đề ra. Đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp đúng theo tiến độ đề ra, tiến đến Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng sau đại hội. 

 

Cùng với việc củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; Ban đã thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và tinh giảm biên chế, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiên tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí theo Đề án nhân sự trình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

 

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Trọng Ánh Đông trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho các cá nhân

 

Trong năm qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ Lâm Đồng thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án tách Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh thành Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND; Văn phòng UBND tỉnh. Ban cũng tổng hợp, rà soát, điều chỉnh đề án vị trí việc làm của các cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, các huyện ủy, thành ủy đối với một số cơ quan, đơn vị cho phù hợp với tình hình thực tế.

 

Ban cũng tham mưu tỉnh thực hiện thí điểm mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện thí điểm tại 3 huyện Đạ Huoai, Lâm Hà và Đạ Tẻh; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy đánh giá hoạt động mô hình thí điểm văn phòng phục vụ chung cấp ủy và các ban của Tỉnh ủy.

 

Là cơ quan chuyên môn, công tác cán bộ luôn được Ban thực hiện chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch và bảo đảm đúng quy định; trong đó, chú ý đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, phát triển cả về số lượng và chất lượng cũng như làm tốt công tác chính sách cán bộ. 

 

Trong năm 2020 vừa qua, Ban đã tham mưu tỉnh tổ chức kỳ thi nâng ngạch khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể từ cán sự lên chuyên viên, từ chuyên viên lên chuyên viên chính; kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm trong công tác cán bộ; tổ chức kỳ sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện và xét chuyển viên chức thành công chức cho nhiều trường hợp; xử lý những sai phạm trong tuyển dụng công chức và tham mưu tỉnh tổ chức kỳ thi tuyển công chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2020.

 

Đồng thời, tích cực tham mưu tỉnh thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tỉnh; thực hiện nền nếp nghiệp vụ công tác đảng viên; rà soát, tổng hợp, thẩm định danh sách đảng viên kịp thời đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020 theo đúng quy định của Trung ương và của Tỉnh ủy, bảo đảm dân chủ, khách quan, thực chất.

 

Ban cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ đúng theo quy định và hướng dẫn của Trung ương; công tác thi đua khen thưởng; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện tốt. Ban cũng tập trung xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chú ý đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời tham mưu thực hiện tốt các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và đội ngũ CBCCVC.

 

Toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đến nay luôn chú ý chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cam kết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lãnh đạo cơ quan cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, nắm vững chuyên môn, tận tâm với công việc, xây dựng mối đoàn kết, cộng sự, phát huy dân chủ, trí tuệ, năng lực của cán bộ; luôn tạo môi trường để mỗi cán bộ thi đua, phấn đấu.

 

Với những thành tích trên, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020”; cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã được tặng Bằng khen của Trưởng ban Tổ chức Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cách làm hay, mô hình mới lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020); được tặng Cờ thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2016 - 2020. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng được Khối thi đua các cơ quan Đảng bình chọn là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các cơ quan Đảng năm 2020, đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua trong năm 2020 và đây là lần thứ hai, sau năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy vinh dự tiếp tục được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

 

VIẾT TRỌNG (http://www.baolamdong.vn/)

Lượt xem: 1.689

Thống kê truy cập
  • 002294742
  •  Đang online: 23
  •  Trong tuần: 2.531
  •  Trong tháng: 9.235
  •  Trong năm: 133.877