Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đà Lạt: Điểm sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In trang
08/06/2021 07:29 SA

Xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa, vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội; là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ban hành, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Đà Lạt chỉ đạo quyết liệt, xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt trong chương trình, kế hoạch của các tổ chức cơ sở đảng và của từng cơ quan, đơn vị.

Vòng thi cụm tìm hiểu, học tập và làm theo Bác
Vòng thi cụm tìm hiểu, học tập và làm theo Bác

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ thành phố Đà Lạt đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, trong đó rõ nét nhất chính là nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có sự chuyển biến tích cực. Vai trò gương mẫu và tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm “nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, lề lối làm việc, phong cách giao tiếp của cán bộ, đảng viên với Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ bộ chủ chốt các cấp được nâng lên. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm, có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng và đảng viên yếu kém. 

 

Điển hình trong năm 2020, mặc dù là một năm khó khăn chung, dịch bệnh COVID-19, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, chính quyền thành phố, các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh… đều đạt khả quan. Cụ thể: tổng thu ngân sách đạt 105% kế hoạch; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội bằng 127% so với cùng kỳ; thành phố cơ bản không còn hộ nghèo; 95% cơ quan, gia đình, tổ thôn đạt chuẩn văn hóa; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở 4 xã (Xuân Trường, Trạm Hành, Xuân Thọ và Tà Nung); 100% phường, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế và điều đặc biệt quan trọng là đã kiểm soát tốt dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh…

 

Công tác cải cách được đẩy mạnh, gắn với xây dựng và nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao trách nhiệm và chất lượng công tác, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từ đó, tạo ra những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, Nhân dân.

 

Qua thời gian triển khai thực hiện, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 31 tập thể và 47 cá nhân có thành tích tiêu biểu là những gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tham mưu đề xuất giới thiệu 6 tập thể, 7 cá nhân và 2 hộ gia đình điển hình tiêu biểu đề nghị cấp trên khen thưởng.

 

Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với các nhiệm vụ cụ thể, các phong trào thi đua của ngành, địa phương, đơn vị, điển hình như: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt xây dựng mô hình người cán bộ liêm chính, năng động, sáng tạo, hết lòng vì Nhân dân, tích cực, sáng tạo trong cải cách hành chính; Công an thành phố triển khai mô hình nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào “Lực lượng vũ trang thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới và thực hiện công tác dân vận khéo”…

 

Với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, xin nêu một số giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

 

Trước nhất, trong việc ban hành kế hoạch triển khai, cần đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện ngay, thực hiện thường xuyên và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình, phân công rõ nhiệm vụ của từng cơ quan tham mưu giúp việc, từng cá nhân phụ trách.

 

Thứ hai, trong giao tiêu chí xây dựng tổ chức cơ sở đảng hằng năm, xác định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, là một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

 

Thứ ba, tổ chức các hoạt động lồng ghép nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 trong toàn Đảng bộ, trong đó, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy.

 

Thứ tư, các cấp ủy cơ sở tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng và tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động để kịp thời chấn chỉnh, động viên tinh thần, trách nhiệm đối với công việc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 

Thứ năm, chú trọng việc biểu dương, khen thưởng, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến. 

 

Thứ sáu, chú trọng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về phẩm chất đạo đức của đảng viên; về trách nhiệm cá nhân của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở các lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm.

 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 1.249

Thống kê truy cập
  • 002294570
  •  Đang online: 25
  •  Trong tuần: 2.359
  •  Trong tháng: 9.063
  •  Trong năm: 133.705