Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Chú trọng củng cố tổ chức Đảng trong trường học In trang
08/08/2023 08:43 SA

Cùng với sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của tỉnh thời gian qua đã có những bước phát triển khá toàn diện. Đặc biệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng về lý tưởng, mục tiêu của Đảng, về các chủ trương, chính sách nhiệm vụ và mục tiêu cơ bản của công tác GD&ĐT được nâng lên. Vai trò của đảng viên, chi bộ trong các trường học được phát huy. Mối quan hệ giữa tổ chức Đảng các trường học với cấp ủy, chính quyền địa phương được gắn kết chặt chẽ hơn... 

Tặng hoa chúc mừng đảng viên mới tại Trường THPT Đơn Dương (huyện Đơn Dương)
Tặng hoa chúc mừng đảng viên mới tại Trường THPT Đơn Dương (huyện Đơn Dương)

Để đạt được điều này, chính là nhờ sự quan tâm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh về củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong trường học. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 34, ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”.

Nhờ đó, việc củng cố tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên trong trường học luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong toàn ngành GD&ĐT quan tâm và chú trọng trên cơ sở đảm bảo chất lượng, đổi mới công tác giáo dục, nâng cao ý thức tự phấn đấu của quần chúng vì lý tưởng của Đảng, thông qua phong trào thi đua dạy, học và lao động sáng tạo để tạo nguồn bổ sung nhân tố mới cho Đảng. Tổ chức Đảng và đoàn thể quần chúng trong các trường học được củng cố, phát triển; tỷ lệ đảng viên được kết nạp tăng theo từng năm cả về số lượng và chất lượng. Nhiều tổ chức Đảng phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị trong trường học, cán bộ, đảng viên thể hiện vai trò gương mẫu trong dạy và học. 

Nếu như năm 1998, toàn ngành GD&ĐT có 478 cơ quan, đơn vị trường học thì chỉ có 99 tổ chức Đảng (chiếm tỷ lệ 20,71%); 379 đơn vị, trường học chưa có tổ chức Đảng (chiếm tỷ lệ 79,29%); 19 đơn vị trường học chưa có đảng viên (chiếm tỷ lệ 16,53%); tỷ lệ đảng viên toàn ngành 1.504/13.364 cán bộ, công chức, viên chức (đạt 11,25%), trong đó đảng viên là học sinh, sinh viên (HSSV) có 41 em. Đến tháng 5/2023, có 689/689 cơ quan, đơn vị trường học có tổ chức Đảng và hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Tỷ lệ đảng viên toàn ngành hiện nay là 10.752/24.398 cán bộ, công chức, viên chức (tỷ lệ 44,07%), tăng 32,82% so với năm 1998. Trong đó, đảng viên là HSSV được kết nạp từ năm 1998 đến nay là 324 em.

Như vậy, có thể thấy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các trường học luôn quan tâm và chú trọng trong công tác kết nạp Đảng đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và HSSV. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, HSSV được kết nạp Đảng giai đoạn 1998 - 2023 (tính đến tháng 5/2023) là 9.572 đảng viên. Việc kết nạp đảng viên là HSSV được các cấp ủy trong nhà trường quan tâm thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định Điều lệ Đảng, có lý lịch rõ ràng, đặc biệt chú trọng chất lượng học tập và hoạt động phong trào của HSSV, lựa chọn những HSSV ưu tú, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, có triển vọng phát triển để kết nạp vào Đảng.

Hàng năm, việc đánh giá chất lượng tổ chức Đảng trong trường học được thực hiện đúng theo hướng dẫn của ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Sau đánh giá cuối năm, cấp ủy đảng các đơn vị, trường học đã tích cực chỉ đạo khắc phục các mặt hạn chế, yếu kém của tổ chức Đảng, tiến hành kiểm điểm, rút kinh nghiệm, đề ra nội dung, biện pháp, thời gian để khắc phục những mặt hạn chế. Từ đó, chất lượng tổ chức cơ sở đảng trong ngành GD&ĐT từng bước được nâng lên. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên luôn được các cấp ủy đảng trong toàn ngành GD&ĐT coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; được triển khai thực hiện một cách toàn diện, với các giải pháp và đạt được nhiều kết quả quan trọng; nổi bật là: công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh; tổ chức cơ sở đảng tiếp tục được củng cố, kiện toàn, sắp xếp phù hợp. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy được quan tâm hơn; chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, năng lực, uy tín và phẩm chất tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng duy trì, củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các đảng bộ, chi bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với quy định về tổ chức Đảng trong các cơ sở giáo dục. 

Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở... 

Từ những kết quả đạt được trong thời gian qua, hy vọng thời gian tới, việc củng cố tổ chức Đảng, công tác phát triển đảng viên trong trường học trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển hơn nữa. Việc tổ chức kết nạp đảng viên trong trường vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng là cán bộ, giáo viên và HSSV ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển Đảng trong lực lượng trẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và bổ sung nguồn nhân lực mới, chất lượng cao cho Đảng.

HỒNG VĨNH (http://baolamdong.vn)

Lượt xem: 935
Thống kê truy cập
  • 002525789
  •  Đang online: 61
  •  Trong tuần: 514
  •  Trong tháng: 34.801
  •  Trong năm: 364.924