Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ In trang
23/10/2023 09:41 SA

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố rất quan trọng, quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Nhận thức được tầm quan trọng chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy; 751 tổ chức cơ sở đảng (3.063 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) với 48.099 đảng viên.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 59-KH/TU, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 04-QĐi/TU, ngày 15/11/2018 về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 1/11/2018 về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch, Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; các quy trình sinh hoạt, nội dung sinh hoạt; ý thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt; việc nghiên cứu, tham gia, thảo luận, góp ý, quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ; phương pháp chấm điểm sau mỗi buổi sinh hoạt chi bộ. 100% cấp ủy cấp trên cơ sở thành lập Tổ công tác, phân công cấp ủy viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ thuộc đảng bộ mình. Phần lớn cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở xây dựng nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, duy trì tốt sinh hoạt định kỳ cấp ủy, chi bộ theo quy định. 

Thực tế cho thấy, đa số các chi ủy, chi bộ, bí thư chi bộ đều chuẩn bị nội dung trước khi tổ chức sinh hoạt theo quy trình, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ. Các đảng ủy cơ sở đã phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt của các chi bộ. Một số cấp ủy cấp trên cơ sở (huyện Đam Rông, Đạ Tẻh, Di Linh,…) đã quan tâm củng cố, giúp đỡ các chi bộ thôn, chi bộ hoạt động còn hạn chế. Nhiều chi bộ tổ chức họp chi ủy mở rộng khi có nội dung quan trọng, cần thiết (nhất là chi bộ thôn, tổ dân phố khi triển khai nhiệm vụ có liên quan đến người dân như giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thôn kiểu mẫu,…), sau đó thông báo cho đảng viên về thời gian, địa điểm sinh hoạt để đảng viên tham gia sinh hoạt, đóng góp ý kiến. 

Quy trình, các bước sinh hoạt chi bộ và đề ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện được các cấp ủy quan tâm. Công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt được chi ủy, bí thư chi bộ chuẩn bị khá tốt, những chi bộ có cấp ủy được tổ chức họp cấp ủy, bàn, thống nhất các nội dung trọng tâm, một số chi bộ có sao gửi đến các tổ đảng, đảng viên để nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến trước khi tổ chức sinh hoạt định kỳ. 

Chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ bản đáp ứng các bước theo hướng dẫn, thời gian dành cho sinh hoạt chi bộ trung bình khoảng 60 - 80 phút/buổi...

So sánh kết quả chuyển biến chất lượng sinh hoạt một số loại hình chi bộ thời gian qua cho thấy, với loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp đã giảm bớt việc tập trung cho quá nhiều chuyên môn khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng được quy chế hoạt động của chi bộ, đảng bộ theo quy định về chức năng, nhiệm vụ trong từng loại hình tổ chức Đảng, đa số các chi bộ có cấp ủy đều thực hiện việc họp cấp ủy thống nhất nội dung trước khi sinh hoạt cấp ủy. Nhiều chi bộ đã gửi dự thảo nội dung cho các tổ đảng tham gia góp ý trước khi tổ chức sinh hoạt chi bộ. Hầu hết các chi bộ duy trì tốt nền nếp sinh hoạt định kỳ, số đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trung bình 94,5%.

Với chi bộ lực lượng vũ trang có nhiều chuyển biến trong việc duy trì định kỳ nền nếp sinh hoạt chi ủy, chi bộ. Hầu hết các chi bộ đều xây dựng quy chế làm việc, xác định rõ chế độ sinh hoạt định kỳ và đột xuất. 100% các cấp ủy, chi bộ đều duy trì sinh hoạt định kỳ theo quy định. Ngoài việc sinh hoạt định kỳ tại chi bộ nơi mình tham gia sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách căn cứ vào tính chất, đặc điểm, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị để thường xuyên hoặc đột xuất bố trí lịch dự kiểm tra việc sinh hoạt các chi bộ. Các chi bộ quân sự cơ bản thực hiện nghiêm túc việc xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng viên 5 tốt. Tỷ lệ đảng viên tham gia các kỳ sinh hoạt đảng trung bình đạt 96%. 

Đối với chi bộ doanh nghiệp đã tập trung nhiều hơn trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên là quản lý, là người lao động. Riêng chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tuy đảng viên chủ yếu làm theo ca, nơi ở phân tán, thời gian sinh hoạt chủ yếu là ngoài giờ hành chính (sinh hoạt chủ yếu vào buổi tối), nhưng các chi bộ loại hình này đã có nhiều cố gắng trong duy trì nền nếp sinh hoạt, một số nội dung trước khi sinh hoạt chi bộ hoặc cần trao đổi được gửi trên nhóm (qua zalo) để các đảng viên được tham gia thảo luận. Nhìn chung, đa số chi bộ đều phát huy được trách nhiệm của đảng viên trong tham gia xây dựng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là những chi bộ có chủ doanh nghiệp là đảng viên. Tỷ lệ duy trì đảng viên tham gia sinh hoạt bình quân đạt 91%. 

Và với chi bộ ở thôn, tổ dân phố có chuyển biến về việc tập trung các nội dung trọng tâm về việc lãnh đạo, chỉ đạo những việc sát với khu dân cư. Nhiều kỳ họp của một số chi bộ đã nêu lên được những vấn đề bức xúc, khó khăn cần góp ý, thảo luận, phần đông đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng và thống nhất với tỷ lệ cao. Trên cơ sở đó, đồng chí bí thư chi bộ có kết luận cụ thể và phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên để tổ chức, thực hiện có hiệu quả nghị quyết của chi bộ. Sau mỗi kỳ sinh hoạt, phần lớn chi bộ đều mở hội nghị quân dân chính để triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết của chi bộ…

Có thể nói, chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tình thương yêu đồng chí là liều “vắc xin” hiệu quả để phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

HỒNG VĨNH 

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 5.320

Thống kê truy cập
  • 002390392
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 7.657
  •  Trong tháng: 37.077
  •  Trong năm: 229.527