Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Làm tốt vai trò tham mưu trong công tác cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng In trang
13/09/2021 07:30 SA

Với phương châm “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”, tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cán bộ, công chức ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng đã quyết tâm, tận tụy làm việc trên tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, tạo chuyển biến tích cực trong công tác tham mưu và tổ chức, hướng dẫn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, từng bước xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong tháng 10/2020
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng trong tháng 10/2020

 

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận định: Năm 2021 là năm triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đầu năm đến nay, tuy bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng khó khăn cho hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhưng với tinh thần bám sát chủ đề năm 2021 “Đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, hành động quyết liệt, biến thách thức thành cơ hội, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI”, ngành Tổ chức Xây dựng Đảng nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh ủy nói riêng đã tích cực, chủ động tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy và các cấp ủy nhiều nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp có hiệu quả về công tác xây dựng Đảng cụ thể là công tác xây dựng Đảng theo đúng nhiệm vụ của mình. 

 

Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hướng dẫn các cấp ủy tiếp tục, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là công tác tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phối hợp cùng báo, đài địa phương tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh thông qua các chuyên mục, chuyên trang. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện tuyên truyền, hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng có tên “Giải Búa Liềm Vàng” lần thứ V - 2021. Trên cơ sở kế hoạch, Báo Lâm Đồng đã tổ chức cuộc thi mang tên “Giải báo chí về đề tài Xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng”. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” trên mạng Internet.

 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tập trung thực hiện hoàn thành tốt công tác tham mưu, hướng dẫn, đề xuất nhân sự phục vụ bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tham mưu có hiệu quả công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp, tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

 

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Tỉnh ủy với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Thời gian qua, nhiều TCCS đảng đã xây dựng nghị quyết chuyên đề, đăng ký chỉ tiêu phấn đấu hàng năm, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò tích cực. Một số địa bàn như huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Di Linh, Lạc Dương, Đà Lạt… đã giao nhiệm vụ cho đảng ủy viên cơ sở phụ trách địa bàn về sinh hoạt tại chi bộ thôn, tổ dân phố, qua đó tiếp cận, phát hiện những nhân tố điển hình để bồi dưỡng, giáo dục, tạo nguồn phát triển đảng viên. 

 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được quan tâm thực hiện, củng cố, kiện toàn. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang dần nền nếp hơn. Công tác chính sách cán bộ được quan tâm. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Đề án vị trí việc làm theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy… Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng được quan tâm, coi trọng. Việc nắm tình hình chính trị nội bộ, tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên, công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài được thực hiện tốt. 

 

Tuy nhiên, thời gian qua, một số cấp ủy, tổ chức đảng còn thiếu chủ động, sáng tạo, đổi mới trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại một số đơn vị còn hạn chế. Tinh thần tự phê bình và phê bình, “tự soi - tự sửa” của một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị còn hạn chế, còn tình trạng nể nang, ngại va chạm... 

 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tập trung cao độ, quyết tâm thực hiện hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng thời, phát động phong trào thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong những tháng cuối năm 2021 và thực hiện tốt tham mưu tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng mang tên Búa Liềm Vàng lần thứ V - 2021 thật sự có hiệu quả và thiết thực. Chủ động tham mưu, chuẩn bị kỹ công tác cán bộ theo yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... 

 

Tại buổi làm việc mới đây với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã tâm huyết chỉ đạo: Công tác tham mưu cần chặt chẽ, đội ngũ cán bộ tổ chức phải tinh thông nghiệp vụ, nhạy bén trong xử lý tình huống phát sinh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong lưu trữ lịch sử hồ sơ cán bộ, đảng viên, đảm bảo đúng quy định về bảo mật, cải cách hành chính trong xử lý công việc. Thực hiện phân cấp phân quyền cụ thể cho các phòng ban, nhất là trong nghiên cứu hồ sơ cán bộ, kịp thời tham mưu cho các cơ quan liên quan dữ liệu về công tác tổ chức. Tham mưu kịp thời trong áp dụng các quy định, quy chế trong các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Đăc biệt, cần thực hiện tốt Nghị quyết số 18 ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”... 

 

NGUYỆT THU (http://baolamdong.vn/)

Lượt xem: 4.211

Thống kê truy cập
  • 002294536
  •  Đang online: 15
  •  Trong tuần: 2.325
  •  Trong tháng: 9.029
  •  Trong năm: 133.671