Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020)                                  Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Dấu ấn trong thi hành Điều lệ Đảng In trang
03/11/2023 07:52 SA

Nhìn lại 12 năm thi hành Điều lệ Đảng tại Lâm Đồng (2011-2023), với sự nỗ lực và quyết tâm cao nhất, sự lãnh, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc thi hành Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng các khóa XI, XII, XIII đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu của Đảng. Xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, gương mẫu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác. Đóng góp vào thành tựu chung của công tác xây dựng Đảng nhiều nhiệm kỳ vừa qua, làm cho Đảng ta ngày càng phát triển, trưởng thành, xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo, được Nhân dân yêu quý, tin tưởng.

Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Quang cảnh Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Căn cứ Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành đồng bộ các quy định, quy chế, hướng dẫn bảo đảm đúng thẩm quyền, đầy đủ về nội dung, toàn diện trên tất cả lĩnh vực xây dựng Đảng và phù hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, khắc phục điểm yếu, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, góp phần đưa Điều lệ Đảng, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Toàn Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng hiện có 16 đảng bộ cấp trên cơ sở, 2 đảng bộ cơ sở trực thuộc; 751 tổ chức cơ sở đảng và 48.099 đảng viên.

Kết quả thi hành các quy định về đảng viên đã được các cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh nắm và thực hiện tốt Điều 1, Điều 2, Điều 3 Chương 1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện tốt quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Thực hiện kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo; kết luận một số vấn đề về đảng viên làm kinh tế tư nhân; xác định tuổi của đảng viên; việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng.

Tuy nhiên, tại Lâm Đồng hiện nay gặp một số khó khăn nhất định như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên ở thôn, tổ dân phố, đảng viên đi làm ăn xa, sinh hoạt trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Việc kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đối với học sinh, sinh viên, lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng còn khó khăn. Quy định về điều kiện của người giới thiệu, giúp đỡ quần chúng vào Đảng đang gặp một số khó khăn trong Đảng bộ quân đội và công an, đó là thời gian để người giúp đỡ quần chúng vào Đảng theo quy định phải cùng công tác với người xin vào Đảng tối thiểu 12 tháng. Từ đó, dẫn đến việc kết nạp đảng viên là chiến sĩ nghĩa vụ (24 tháng) trong quân đội, công an gặp vướng mắc. Việc kết luận bằng văn bản về tiêu chuẩn chính trị đối với quần chúng là công nhân trong doanh nghiệp ngoài nhà nước cũng còn gặp khó khăn.

Quy định về thủ tục, điều kiện xem xét, quyết định miễn, giảm sinh hoạt Đảng cho đảng viên còn bất cập, chưa chặt chẽ trong thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng nên thực tế có không ít đảng viên là cán bộ, công chức khi nghỉ hưu không chuyển sinh hoạt Đảng về nơi cư trú.

Về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng cơ bản được thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở các quy định của Trung ương, hầu hết cấp ủy, tổ chức Đảng đã cụ thể hóa thành các quy định, quy chế, xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác, trách nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu. Tuy nhiên, thực tế nguyên tắc phê bình và tự phê bình có lúc, có nơi thực hiện hiệu quả chưa cao, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn.

Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc đã kịp thời cụ thể hóa những nội dung liên quan đến Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời, xác định rõ việc chấp hành đầy đủ và nghiêm túc Điều lệ Đảng là yêu cầu bắt buộc, là thước đo cơ bản nhất đánh giá phẩm chất cách mạng của người cán bộ, đảng viên.

Thực tế hiện nay tại một số địa phương, trong đó có Lâm Đồng cũng cần phải nhìn nhận một cách thẳng thắn là vẫn còn có không ít đảng viên, những người đứng đầu hoặc thành viên các cơ quan lãnh đạo của Đảng, bị cơ quan bảo vệ pháp luật điều tra, truy tố, xét xử đều là những người bị cơ quan kiểm tra kỷ luật của Đảng kết luận là không làm tròn nghĩa vụ đảng viên, không thực hiện nghị quyết của Đảng, vi phạm nguyên tắc tổ chức của Đảng, mất dân chủ, không thực hành tự phê bình và phê bình, làm hại cho Đảng, cho nước, cho dân… Đây là những hạn chế mà Đảng ta, các cơ quan tham mưu Trung ương đã và đang chỉ đạo quyết liệt để khắc phục, tiếp tục ban hành kịp thời nhiều văn bản, quy định mới trong tổ chức xây dựng Đảng, trong chỉnh đốn Đảng, xử lý kỷ luật vi phạm Điều lệ Đảng để hướng đến nâng cao tính kỷ luật, nghiêm minh của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp.

Đội ngũ đảng viên và cán bộ Đảng sẽ không ngừng phải phấn đấu qua mọi thời kỳ, mọi giai đoạn lịch sử để tiếp tục xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của Nhân dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng răn dạy để tiếp tục được Nhân dân tin tưởng, yêu mến... Bài học từ Bác về trách nhiệm nêu gương, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên hay làm sao để giám sát quyền lực, hạn chế tham nhũng… chưa bao giờ cũ. 

HÀ NGUYỆT

https://baolamdong.vn/

Lượt xem: 565

Thống kê truy cập
  • 002390367
  •  Đang online: 37
  •  Trong tuần: 7.632
  •  Trong tháng: 37.052
  •  Trong năm: 229.502